Nalazite se u > Kalendar

10. rujna - Sveti Nikola Tolentinski, svećenik

10. rujna - Sveti Nikola Tolentinski, svećenik

Prezbiter reda augustinskih pustinjaka. Rođen je 1245. u mjestu Sant'' Angelo in Pontano (Ankonski kraj). Propovijedanje jednog augustinca potaklo ga je da i sam stupi u taj red. Uzalud ga je od toga koraka nastojao odvratiti rođak, opat bogatijeg samostana. Poglavari su povjerili Nikoli službu učitelja novaka u samostanu Sant'' Elpidio. Zatim je Nikola boravio po brojnim samostanima svog reda. Posljednjih 30 godina proboravio je u gradiću Tolentino (pokrajina Macerata), gdje je revno vršio propovjed­ničku službu, sakramenat Pomirenja i skrbio se za bolesnike. Njegovo je djelo­vanje Bog potkrijepio darom čudesa, koja se nastaviše i poslije njegove smrti. Umro je 10. rujna 1305. godine. Proces za njegovu kanonizaciju počeo je već 1325. go­dine, za pape Ivana XXII. Proces ipak nije brzo išao zbog brojnih uzroka (uz ostale, i zbog zapadnog raskola). Svetim ga je proglasio papa Eugen IV. 1447. godine.

Nikola Tolentinski zaštitnik je bratovština za duše u čistilištu, jer se za života zanosio tom pobožnošću nakon jednog viđenja. Također je drugotni zaštitnik Bavarske, Venecije, Genove. Ikonografija ga prikazuje u crnom habitu augustinca, u jedinoj mu je ruci knjiga, a u drugoj križ ili ljiljanov struk.

Često ga slikaju sa zvijezdom na prsima.

Sveta Pulherija, carica u Carigradu prije svoga brata Teodozija i poslije njegove smrti. Za vrijeme svoje vladavine mnogo je učinila za katoličku vjeru braneći je od Nestorijeva krivovjerja, a u osobnom životu odlikovala se du­bokom religioznošću i pobožnošću. Umrla je na današnja dan 453. godine. Sav svoj  imetak ostavila je pojedinim crkvama,  sirotištima, bolnicama i drugim karitativnim ustanovama.

Sveti Nemezijan, Feliks, Lucije i drugi Feliks, Litej, Polijan, Viktor, Jader, Dativ i drugi, biskupi i mučenici u Africi. Mučenišvo su podnijeli radeći kao robijaši u rudnicima .sve do smrti.

Sveti Teodard, biskup i mučenik u Maatrichtu oko 670. godine.

Sveti Sosten i Viktor, mučenici u Kalcedonu za vrijeme Dioklecijanova progonstva.

Sveti Apelije, Luka i Klement, također mučenici.

Svete Menodora, Metrodora i Nimfodora, sestre, djevice i mučenice u Bitiniji za vrijeme cara Maksimijana.

Sveti Hilarije, papa (461.-468.).

Sveti Petar, biskup u Komposteli.

Sveti Salvije, biskup u Albiju (Francuska).

Sveti Agapit, biskup u Novari.
10. rujna - Sveti Nikola Tolentinski, svećenik
10. rujna - Sveti Nikola Tolentinski, svećenik
10. rujna - Sveti Nikola Tolentinski, svećenik
10. rujna - Sveti Nikola Tolentinski, svećenik
10. rujna - Sveti Nikola Tolentinski, svećenik
10. rujna - Sveti Nikola Tolentinski, svećenik
10. rujna - Sveti Nikola Tolentinski, svećenik
10. rujna - Sveti Nikola Tolentinski, svećenik
10. rujna - Sveti Nikola Tolentinski, svećenik
10. rujna - Sveti Nikola Tolentinski, svećenik
10. rujna - Sveti Nikola Tolentinski, svećenik
10. rujna - Sveti Nikola Tolentinski, svećenik
10. rujna - Sveti Nikola Tolentinski, svećenik
Župni info kutak Sveci i blaženici Crkve u Hrvata
Korisni linkovi