Nalazite se u > Kalendar

11. veljače - Blažena Djevica Marija Lurdska

11. veljače - Blažena Djevica Marija Lurdska

Danas slavimo ukazanje Blažene Djevice Marije u Lurdu, u Spilji Massabielle, maloj Bernardici Soubirous. Gospa se Bernardici ukazala 18 puta. U 16. ukazanju rekla je Bernardici: Ja sam Bezgrešno Začeće. Ukazanja su se zbila od 11. veljače do 16. srpnja 1858. godine, četiri godine nakon što je papa Pio IX. Marijino Bezgrešno Začeće proglasio dogmom vjere. Lurd je otada stjecište pobožnih hodočasnika iz cijeloga svijeta.

Crkva je iz početka bila rezervirana prema lurdskim ukazanjima. Tek je papa Leon XIII. god. 1891. odobrio liturgijsko slavlje tih uka­zanja, i to samo za pokrajinu Auch, a sveti Pio X. je 1907. godine to slavlje proširio na cijelu Crkvu. Crkva je uvijek oprezna kad se radi o privatnim ukazanjima. Ipak se ni ta ukazanja ne smiju prezirati jer i ona, poglavito ako su popraćena čudesima, mogu imati proročki karakter i svojim sadržajem zanimati cijelu Crkvu. Premda ta ukazanja po sebi imaju pečat privatne objave i premda ona javnoj objavi, koja je završila smrću apostola bitno nova ništa ne doprinosi, ipak su ona u Crkvi odraz proročkih darova koji potiču, pomažu i pospješuju ostva­renje neiscrpne stvarnosti Kristove objave.

Današnji spomendan vezan je uz Marijina ukazanja u Lurdu, koji je postao važan zbog brojnih čudesnih ozdravljenja koja su se dogodila po Marijinu zagovoru. Ta su ozdravljenja, koja proučava ekipa liječnika najrazličitijih usmjerenja, pobudila velik interes u cijelom svijetu. Ovaj se Marijin spomendan temelji na iskazima Bernardice koja je doživjela Gospina ukazanja u Lurdu i na zahvatima koje je Marija izvršila na tom mjestu milosti, a ona nisu samo tjelesna ozdravljenja. Dogmatski pak sadržaj ovog spomendana jest Marijino Bezgrešno Za­čeće.

Marijina poruka iz Lurda nije novi nauk niti uspostava novog reda spasenja nego jednostavni poziv i poticaj neka se ispuni Kristov poziv na molitvu, pokoru i obraćenje, što nas najbolje suobličuje Kristu i osposobljava za njegovo otkupiteljsko djelo. Za nas je također važno što se Marija u Lurdskim ukazanjima predstavila kao Bezgrešno začeta, jer je potvrdila nepogrešivost crkvenog učateljstva, i što su se tu po njezinu zagovoru ostvarila brojna čudesna ozdrav­ljenja, tjelesna i moralna, - obraćenja. To je razlog zašto je to štovanje „postiglo široki odjek" u kršćanskom svijetu, kako ističe papa Pavao VI. u pobudnici Marialis cultus (br. 8).

Slavljenje Gospinih ukazanja u Lurdu predstavlja Mariju, koja je u svom životu osjetila i iskustveno doživjela čudesne Božje za­hvate, kao zrcalo u kojem možemo pomatrati Boga i njegovu svemoć, i to ne samo u redu naravi nego i još više u redu nadnaravi. To nas slavljenje povezuje uz njezina Sina Isusa, od kojeg dolazi njezina veličina i slava. Slavljenje Euharistije središte je lurdskih zbivanja, a isto tako i ovog spomendana. Procesija s Presvetim i s upa­ljenim svijećama daje životni polet patnicima i bolesnicima, a sve ostale potiču na služenje svojim bližnjima koje je Krist otkupio svojom smrću i uskrsnućem i za koje se Marija skrbi majčinskom ljubavlju.

Sveti Grgur II., papa (715.-731.), posebno se zalagao za širenje Evan­đelja među germanskim plemenima, kamo je kao misionara poslao svetog Bonifacija;   odvažno se borio s bizantskim carem Leonom III., koji je zabranio štovanje svetih slika; puno je učinio za obnovu Rima, samostana i crkava.

Sveti Saturnin i ostali mučenici u Africi za Dioklecijanova pro­gonstva.

Mnoštvo svetih mučenika u Numidiji za Dioklecijanova progonstva. Pogubljeni su zato što se nisu pokorili carevoj naredbi i predali Sveta pisama.

Sveti Lucije, biskup i kolege, podnesoše mučeništvo u Hadrianopolu (Tracija) za cara Konstancija zato jer nisu htjeli pristati uz arijevce.

Sveti Pashal I, papa (817.-824.), brojna je tjelesa svetih mučenika časno sahranio po crkvama u Rimu.

Sveti Kalocer, biskup u Raveni.

Sveti Lazar, biskup u Milanu.

Sveti Severin, opat samostana svetoga Mauricija u Kaštel Nantuaniju (Francuska).

Sveti Jana, monah u Egiptu.

Sveti Benedikt Anianski (750.-821.), benediktanac, obnovitelj benediktinskih samostana u Akvitaniji i apostol na području Aachena.
11. veljače - Blažena Djevica Marija Lurdska
11. veljače - Blažena Djevica Marija Lurdska
11. veljače - Blažena Djevica Marija Lurdska
11. veljače - Blažena Djevica Marija Lurdska
Župni info kutak Sveci i blaženici Crkve u Hrvata
Korisni linkovi