Nalazite se u > Kalendar

12. siječnja - Sveta Tatjana, mučenica

12. siječnja - Sveta Tatjana, mučenica

Rimski martirologij o ovoj svetici doslovno kaže: „U Rimu sveta Tatjana mučenica, koja je pod Aleksandrom Severom kukama i željezni češljevima kidana, zvijerima izložena i u vatru bačena, ali ničim ozlijeđena, na kraju mačem posječena, preseli se na nebo."

Smatra se kako je sveta Tatjana poginula kao djevica 225. godine u Rimu. Njezina se glava čuva u Carigradu.

Žensko ime Tatjana često je u slavenskih naroda, a potječe od grčkoga Tatianὁs, kako se među ostalim zvao starokršćanski apologet Tacijan, učenik svetoga Justina. Talijani izgovaraju Taciana. U nas se čuje skraćeno Taja.

Sveti Arkadije, mučenik u Cezareji u Mauritaniji za progonstva cara Valerijana (3. stoljeće).

Sveti Benedikt, opat u Engleskoj, suvremenik i suradnik kenterberijskog nadbiskupa Teodora i opata Adrijana (v. 9. mj.), umro je 690. godine.

Sveti Tigrije, prezbiter, i Eutropije, lektor (čitač), mučenici u Carigradu za vrijeme cara Arkadija.

Sveti Satir, mučenik u Ahaji. Pogani su ga pogubili zato što je, pro­lazeći kraj jednog idola, u njega puhnuo i prekrižio se, na što se kip srušio.

Sveti Zotik, Rogat, Modest, Kastul i 40 vojnika, mučenici  u Africi.

Svetih četrdeset i dva monaha, podnesoše mučeništvo u Efezu za vrijeme cara Konstantina Kopronima zato što su branili štovanje svetih slika.

Sveti Ivan, biskup u Raveni.

Sveti Prob, biskup u Veroni.
12. siječnja - Sveta Tatjana, mučenica
12. siječnja - Sveta Tatjana, mučenica
12. siječnja - Sveta Tatjana, mučenica
Župni info kutak Sveci i blaženici Crkve u Hrvata
Korisni linkovi