Nalazite se u > Kalendar

12. srpnja - Sveti Ivan Jones i Ivan Wall, prezbiteri i mučenici

12. srpnja - Sveti Ivan Jones i Ivan Wall, prezbiteri i mučenici

Pobjedničkoj povorci firanjevačkiih mučenika priključila su se i ova dvojica Engjleza. Njihov spomendan slarvi se istog dana zbog istiog uzroka mučendštva, sličnoga životnog puita i zajedničkog porijekla, iaiko su ži-votnu tnkju završili na različite datume u razmaikai skoro jedinog stoljeća. Jones je mučen 12. srpnja 1598,, a Waill 22. tolovoza 1679.

Ivan Jones je postao franjevac u Emigleskoj, koju je morao napustiti 1559. godine. Pobjegao je u Francusku, gdje je kod foaranjevaca konventualaca u Pantoisenu zaređen za svećenika. 1591. godine boravi u Rimu, gdje se iz želje za savršenošću opsluživanjem ervanđeoskiih savjeta priključuje opservantskoj struji saimostana Ara Coedji. Godimu dana kasnije potajno se vtnaća u London da bi nastavio nuLsdmaraki rad među svojim sunarodnjacima. Uhapšen je i nakon fcputoga zatvorskog mučenja osuđen na smrt. Izvještaj o njegovtu mučeništvu poalap- je isusovac Garnet u pdsmiu generailu isusovačkog reda Klaoidijoi Acqua-viva ptonog tri dana poslije Jonesova mučenistva. Njegovi posmrtni ostaci kcxi franjevaca konventualaca u Pantoise^u u Pranouskoj.

Ivan Wall je rođen 1620. godine u Engleskoj, a za svećendika je zaređen 1641. godine u francuskom gradu Donad. Vršio je različite službe u svome redu, a 22 godine bio je pastoralni radnik u Engleskoj. 1679. godine osuđen je na smrt zbog „veleizdaje" koja se sastojala u obećanoj vjernosti rimskom papi. Neposredno prije, svoje smrti u Wacester-u opisao je svoj proces i smrtnu osudu i predao to jednom prijatelju neka se tiska. Prijatelj je tekst tiskao poslije njegove smrti.

Tu dvojicu engleskih franjevaca blaženim je proglasio papa Pio XI. 15. prosinca 1929. godine.

Sveti Ivan Gvalberto, opat, utemeljiitelj valumbroza (ogranak benedik-tinakJOg reda), umro je 1073. godine.

Sveti Hermagara, učenik svetog Marka evanđelista, kojega je sveti Marko posvetio i postavio za biskupa u Akvileji. Tu je podnio mučeništvo zajedno sa svojim đakonom Fartunatoni.

Blaženi Jason, jedain od Isusovih učeni/ka, umro na Cipru.

Blaženi Paulin, biskup i mučenik u Luki za cara Nerona.

Sveti Prokul i Hilarion, mučenici za cara Trajana.

Sveti Marcijana, djevica i mučenica u Toledoi.

Sveta Epifana, mučenica u Leontinu na Siciliji za cara Dioklecijana.

Sveti Vivenciol, biskup u Lionu.

Sveti Paternijan, biskup u Bologni.
12. srpnja - Sveti Ivan Jones i Ivan Wall, prezbiteri i mučenici
12. srpnja - Sveti Ivan Jones i Ivan Wall, prezbiteri i mučenici
12. srpnja - Sveti Ivan Jones i Ivan Wall, prezbiteri i mučenici
Župni info kutak Sveci i blaženici Crkve u Hrvata
Korisni linkovi