Nalazite se u > Kalendar

15. travnja - Blaženi Petar Gonzales, prezbiter OP

15. travnja - Blaženi Petar Gonzales, prezbiter OP

Kaže se kako svi putovi vode u Rim. S još većim bi se pravom moglo reći kako svako poniženje vodi svetosti ako ga drage volje prihvatimo i kršćanski iskoristimo. Blaženi Petar Gonzales (rođen je krajem 12. stoljeća u mjestu Fromista bliziu Palencije u Španjolskoj, doživio je veliko poniženje kad je preuzimao kanoničku službu i nadarbinu na što ga je bio promaknuo biskup Palencije, njegov ujak. Prema drevnom običaju, tog je dana novi kanonik, svečano obučen, jahao gradsikim ulicama i trgovima, ali odjednom konj se prope i izbaci ga iz sedla. U općem smijehu netko dobaci: „Bit ćeš dobar u rukovanju knjigama, ali ne možeš obuzdati ni konja. To mladoga kanonika pogodi do dna duše. Toga dana Petar odluči promijeniti život. Svoja dobra raizdijeli sirotinji i stupi u mjesni dominikanski samostan, gdje je počeo proučavati Sveto pisma. Ubrzo je došao na glas kao propovjednik i ispovjednik. Kastiljski kralj Ferdinand III. (1217.-1252.) godine zamolio je Petra neka ga prati na vojnim po­hodima protiv Maura. Poslije pobjede, i privremenog zaiuzaimanja Kordobe, 1236. godine, Petar se povukao u tišinu samostana, gdje je još 10 godina sveto živio. Umro je u mjestu Tuy 1246. godine. Ubrzo se proširilo njegovo Štovanje koje je Benedikt XIV. konačno odobrio 1741. godine. Prema odredbi istoga pape, blaženi Petar se slavi u dominikanskom redu i u nekim španjolskim dijecezama 14. travnja. Iz života ovog blaženika možemo naučiti kako se ne tre­bamo bojati nikakvih poniženja što nam ih šalje milosrdni Bog.

Sveta Bazilisa i Anastazija, učenice apostola i mučenice u Rimu za Neronova progonstva.

Sveti Maron, Eutih i Viktorin, mučenici u Rimu za cara Trajana.

Sveti Maksim i Olimpije, mučenici u Perziji za cara Decija.

Sveti Eutihije, mučenik u Ferentinu.

Sveti Krescencije, mučenik u Miri (Licija).

Sveti Teodor i Pauzilip, mučenici u Traciji za cara Hadrijana.
Župni info kutak Sveci i blaženici Crkve u Hrvata
Korisni linkovi