Nalazite se u > Kalendar

17. kolovoza - Sveti Hijacint, dominikanac

17. kolovoza - Sveti Hijacint, dominikanac

Rođen je pri kraju 12. stoljeća u Kamienu, u Šleskoj. Prije ulaska u Dominikanski red, bio je kanonik u Krakovu. Domini­kance je upoznao na putu u Iataliju i ondje im se pridružio. Bio je apostol Prusa, Poljaka, Rusa i Tatara. Osnovao je više dominikanskih samostana. Umro je u Krakovu na Veliku Gospu, 15. kolovoza  1257. godine. Svetim ga je proglasio papa Klement VIII. 17. travnja 1594. godine.

Sveti Euzebije, papa  (309.-310.).  Umro kao prognanik na Siciliji.

Sveti Liberat, opat i šest njegovih prijatelja, mučenici u Kartagi za van­dalskog kralja Hunerika.

Sveti Miron, prazbiter, mučenik u Ahaji za cara Decija.

Sveti Mmamant, mučenik u Cezareji, u Kapadociji, za cara Aurelijana.

Sveti Staraton, Filip i Eutihijan, mučenici u Nikomediji.

Sveti Pavao i Julijana, njegova sestra, mučenici u Ptolomaidi za Valerijanova progonstva.

Sveti Anastazije, biskup u Interamni (Umbrija)

Sveta Klara iz Montefalca, djevica, redovnica reda pustinjaka svetog Augustina. Umrla je 1308. godine. Svetom ju je proglasio papa Leon XIII. 1881. godine.

17. kolovoza - Sveti Hijacint, dominikanac
17. kolovoza - Sveti Hijacint, dominikanac
17. kolovoza - Sveti Hijacint, dominikanac
17. kolovoza - Sveti Hijacint, dominikanac
17. kolovoza - Sveti Hijacint, dominikanac
Župni info kutak Sveci i blaženici Crkve u Hrvata
Korisni linkovi