Nalazite se u > Kalendar

17. lipnja - Sveti Nikandro i Marcijan

17. lipnja - Sveti Nikandro i Marcijan

Sveti Marcijan mučenik, bio je visoko rangiran rimski dužnosnik, moguće i senator. Umro je zajedno sa svojim sinom Ivanom, svećenikom Abbondiom i đakonom Abondancijem na prijelazu iz 3. u 4. stoljeće, u vrijeme Dioklecijanovih progona, kad su mučeništvo podnijeli i, primjerice, sveci Vid, Dujam i Kvirin. Zavjetovao se nakon što mu je sin obolio. Nakon ozdravljenja sina Ivana prima kršćanstvo, nakon čega postaju žrtve progona te su u konačnici ubijeni.

Relikvija svetog Marcijana, nekada u Rijeci veoma štovanog sveca, koju je Rijeci sredinom 17. stoljeća darovao papa Aleksandar VII., u listopadu 2008. vraćena je u crkvu Uznesenja Marijina, nakon što je niz desetljeća bila pohranjena u crkvici Svetog Sebastijana u Starom gradu. Riječ je o najvećoj riječkoj relikviji, mumificiranom tijelu koje je sredinom prošlog stoljeća, tijekom jedne od obnova crkve Uznesenja Marijina iz te crkve prenijeto u nedaleku crkvicu svetog Fabijana i Sebastijana. Relikvija svetog Marcijana u Rijeku dolazi 1662. godine, kao dar pape Aleksandra VII. i to posredovanjem cara Leopolda I. Marcijanovo mumificirano tijelo u Rijeku dolazi iz Rima. U Rijeci je smješteno pored glavnog oltara crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije.

Sveti Besarion, pustinjak  u Egiptu  u drugoj  polovici  4. stoljeća. Bio je učenik svetog Antuna, pustinjaka.

Sveti Grgur Barbarigo, biskup (1626.-1697.). Bio je biskup u Padovi. Svetim ga je proglasio papa Ivan XXIII. 1960. godine i uveo u kalendar za cijelu Crkvu. U obno­vljenom kalendaru izostavljen je iz općeg kalendara.

Sveti Isauro, đakon, Bazilije, Inocent, Srećko, Jeremija i Peregrin, mučenici. To je skupin atenskih mučenika  koja je položila živote zbog vjere u Krista za vrijeme rimskog prefekta Triponcija. Njihovo mučeništvo je bilo  sjeme novih kršćana među kojima su bili Ruf i Rufinijan.

Sveti Manuel, Sabelije, Išmael, mučenici. Životnu trku završili su u Kalcedonu po zapovijedi perzijskog kralja kome su prebjegli gonjeni progonstvima Julijana Apostate.

Sveti Himerije, biskup Amelije u Umbriji. Njegove kosti su prenesene u grad Cremonu koncem 10. st. gdje se nastavilo štovanje ovog sveca.

Sveti Hipacije, monah iz Frigije početkom 5. stoljeća.
17. lipnja - Sveti Nikandro i Marcijan
17. lipnja - Sveti Nikandro i Marcijan
17. lipnja - Sveti Nikandro i Marcijan
17. lipnja - Sveti Nikandro i Marcijan
17. lipnja - Sveti Nikandro i Marcijan
Župni info kutak Sveci i blaženici Crkve u Hrvata
Korisni linkovi