Nalazite se u > Meditacije

17. svibnja 2015. - 7. uskrsna nedjelja

17. svibnja 2015. - 7. uskrsna nedjelja

U svijetu, ali ne od svijeta

(Dj 1,15-17.20a.20c-26; 1 Iv 4,11-16; Iv 17,11b-19)

Priča se da je ribama netko donio vijest o moru i da njihov život ovisi o tom moru. Ribe o moru nisu ništa znale, nikad ga nisu vidjele i nisu razumjele novost. Znale su međutim da postoji mudra riba koja bi mogla odgovoriti na neka njihova pitanja. Dvije su znatiželjne ribe doplivale mudroj ribi i zamolile je da im objasni zagonetku s morem i da im, ako je moguće, pokaže more, jer bi ga rado vidjele. Mudra im riba reče: „Lude jedne, pa u moru živite i plivate svakodnevno. Iz mora dolazite, u more se vraćate. Zar je moguće da netko tko živi u moru ne zna što je more?"

Ljudi se prema Bogu ponašaju kao ribe iz priče. Oni čuju da postoji Bog, ali nikada ga nisu vidjeli i ne znaju tko je zapravo Bog. Poneko od njih dođe kršćanima sa svojim problemom: „Priča se da postoji Bog i da naš život o njemu ovisi, no mi Boga nismo nikada vidjeli, ne znamo tko je i gdje se nalazi." Kršćani im tada odgovaraju: „U Bogu živite svakodnevno. Svi su ljudi u Bogu i Bog u njima, zar toga ne znate?"

Sveti Ivan u svojoj poslanici kaže: „Bog je Ljubav i tko je u ljubavi u Bogu ostaje i Bog u njemu. Bog je ljudima isto što more ribama. Život riba nezamisliv je bez mora. Ljudski život nezamisliv je bez Boga i Božje ljubavi. Gdje je Bog? Bog je tamo gdje ljudi žive u ljubavi! Oni koji žive u ljubavi lakše povjeruju u Boga, jer je Bog-Ljubav takvim ljudima blizak i prepoznatljiv. Bog se utjelovljenjem svoga sina Isusa nastanio u svijetu ljudi i donio im radosnu vijest koja glasi: „Bog je ljubav. Bog ljubi sve ljude kao što otac ljubi svoju djecu. Najveće očitovanje te Božje ljubavi dogodilo se u Isusovoj muci smrti i uskrsnuću, u vazmenom otajstvu po kojem je svijet otkupljen i spašen. U tom od zla i grijeha spašenom svijetu nalaze se kršćani, oni koji su povjerovali u Krista i njegovu Radosnu vijest, Isusovi učenici.

U današnjem evanđelju Isus moli za svoje učenike: „Oče sačuvaj ih u svome imenu… da nijedan ne propadne. Svijet ih mrzi jer nisu od svijeta… Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš od Zloga." Iz svega je vidljivo da svijet ljudima donosi nevolje, muku i na kraju smrt. Bog poziva ljude da povjeruju njemu i njegovoj ljubavi i da tom vjerom i ljubavlju mijenjaju svijet u kojem žive, da ga spašavaju od grijeha, zla i smrti ili jednostavno rečeno da se uključe u Božji plan spasenja svijeta koji je Isus započeo, a oni trebaju nastaviti. Kršćani prvih stoljeća nisu to razumjeli. Mislili su da ovaj svijet grijeha i nevolja treba napustiti. Povlačili su se u pustinju i tu, Bogu posvećeni, stvarali svoj mali privatni svijet ispunjajući ga Božjom ljubavlju. Bogu to nije bilo drago, zato ih je ponovno vratio u svijet da u njemu žive Evanđelje i da mijenjaju svijet. Njegova je, naime, zamisao bila da kršćani ostanu u svijetu i da u njemu budu ono što sol u jelu, ili svjetlo u tami. U toj zamisli ni svijet ne bi više bio bljutav niti bi se u njemu ljudi spoticali u tami, nego bi trebao postati „ukusan", osvijetljen i u nadi spašeni svijet. Ima kršćana koji se i danas boje svijeta i njegovih neugodnih prijetnji: nasilja, nepravdi, egoizma, zabluda, pokvarenosti i pravih ludosti koje vode u propast. Neki od njih se zatvaraju, drugi bježe iz svijeta u svoje sanjarije zamišljajući bajkovite oaze u kojima bi mogli biti sretni. Sve su to iluzije i puki snovi. Istina je da postoji samo ovaj stvarni svijet i da kršćani trebaju ostati u njemu, ne bježati iz njega, ne sanjati druge svjetove, jer Bog nije htio da budu ni sanjari ni bjegunci. Bog želi da budu hrabri, da se oboružaju vjerom u Isusa Krista, da se napune ljubavlju i smjelo se suprotstave laži - za istinu, zlu - za dobro, nepravdi - za pravedniji svijet, mržnji – za svijet u ljubavi i međusobnom prihvaćanju. Čineći tako kršćani će usred svijeta biti sve manje ljudi od ovoga svijeta, a sve više graditelji Božjega, obnovljenoga i spašenoga svijeta. Njihovo će djelovanje u svijetu biti nastavak Kristova otkupiteljskog djela, a oni živi dokaz da je Krist pobijedio svijet. Svjedočanstvo kršćana bit će svim ljudima dobre volje poziv žive slobodu djece Božje. Sačuvani u Božjem imenu, u kojemu su bili hrabri borci, postat će i slavom ovjenčani pobjednici.
Župni info kutak Sveci i blaženici Crkve u Hrvata
Korisni linkovi