Nalazite se u > Kalendar

24. kolovoza - Sveti Bartolomej, apostol

24. kolovoza - Sveti Bartolomej, apostol

Jedini apostol koji se navodi pod dva imena, odnosno ime mu je Nataneal, a prezime Bartolomej, sin Tolmejev. Rodom je iz Kane Galilejske (Iv 21, 2), gdje mu je i danas posvećena jedna crkva. Krist ga je pozvao zajedno s Filipom (Iv l, 43-51). Taj prvi susret Bartolomeja s Isusom opisan je živo. Krist je za njega rekao: „Evo pravo­ga Izraelca, u kome nema prijevare!" (Iv l, 47). Predaja svjedoči kako je nakon dolaska Duha Svetoga propovijedao u Maloj Aziji, Indiji i Armeniji, gdje je podnio i mučeništvo: živoga su ga oderali i objesili na križ. Predaja također svjedoči kako su mu moći u Rimu na jednom otoku rijeke Tibera.

Molitva ističe: Bartolomej iskreno i odano pristaje uz Krista. To se jasno vidi iz njegova prvoga susreta s Kristom. Učitelj iz Nazareta ga je osvojio „na prvi pogled". I učenik je ostao vjeran tome pozivu do kraja. Stoga u pjesmi uz Aleluja prije Evanđelja pjevamo prvu ispo­vijest vjere, što je ispovjedi Bartolomej u prvom susretu s Kristom: „Učitelju, ti si Sin Božji! Ti si kralj Izraelov!" (Iv l, 49). Od toga prvog doživljaja i toga plamena vjere Bartolomej je živio cijeli zemaljski život. Tu je vjeru prenosio drugima propovijedanjem Radosne vijesti. Istu je vjeru zapečatio svojom krvlju i svojim životom. Zato u molitvi dana molimo neka Crkva svim narodima bude sakrarnenat spasenja. Ako svaki kršćanin to bude svome bližnjemu, onda će se ostvariti Kris­tove riječi koje izgovaramo u pričesnoj pjesmi: „Ja vam dajem u baštinu kraljevstvo, koje je meni predao moj Otac: da jedete i pijete za mojim stolom u mome kraljevstvu" (Lk 22, 29-30). To se danas otajstveno obistinjuje u blagovanju Tijela i Krvi Kristove, a jednom će se potpuno ostvariti u vječnosti.

Sveti Ptolomej, biskup. Po predaji učenik svetoga Petra apostola. Propovijedao je u Toskani (Italija) a tu podnio mučeništvo.

Sveti Romano, učenik svetoga Ptolomeja, i nasljednik na biskupskoj stolici te prijatelj u  sumučeništvu, također u Toskani.

Sveti Eutihije, bisikup i mučenik, učenik svetoga Ivana apostola.

Tri stotine svetih mučenika u Kairtagi tijekom vladavine cara   Valerijana i Galijena. Bacili ih u goruću klačinu.

Sveti Tacion, mučenik u Isauriji za cara Dioklecijana.

Sveti Juraj Limonita, monah i mučena u Isauriji zato što se  borio za štovanje svetih slikaka protiv cara Leona.

Sveta Aurea, djevica i mučenica u Ostiji, nedaleko Rima. S  kamenom vezanim o vrat bačena je u more.

Sveta Emilija de Vialar, djevica, utemeljiteljica Družbe svetoga Josipa u Marrsille-u.

Sveta Marija Mihovila, djevica, utemeljiteljica Družbe svetog   Sakramenta u Valenciji.

Sveta Ivana Antiđa Thouret, djevica, utemeljiteljica Družbe sestara lju­bavi. Papa Pio XII. uvrstio je u popis svetih djevica.

Sveti Audoen, biskup u Roanu.

Sveti Patricije, opat u Navers-u (Francuska).

24. kolovoza - Sveti Bartolomej, apostol
24. kolovoza - Sveti Bartolomej, apostol
24. kolovoza - Sveti Bartolomej, apostol
24. kolovoza - Sveti Bartolomej, apostol
24. kolovoza - Sveti Bartolomej, apostol
24. kolovoza - Sveti Bartolomej, apostol
24. kolovoza - Sveti Bartolomej, apostol
24. kolovoza - Sveti Bartolomej, apostol
24. kolovoza - Sveti Bartolomej, apostol
Župni info kutak Sveci i blaženici Crkve u Hrvata
Korisni linkovi