Nalazite se u > Kalendar

24. siječnja - Sveti Franjo Saleški, biskup i crkveni naučitelj

24. siječnja - Sveti Franjo Saleški, biskup i crkveni naučitelj

Rođen je u Salesu nedaleko Annecyja, 1567. godine. Studirao je filozofiju i teologiju u Parizu, a doktorirao je građansko i crkveno prava u Padovi, radio je kao odvjetnik u Chamberyju. Uskoro je postao svećenik i biskup te se dao na rad među kalvinistima. Prilike su bile strašne: crkve srušene, svećenica poubijani, a redovnici rastjerani. Na njegove propovijedi nitko nije htio dolaziti. To ga je natjeralo na pisanja letaka i oglasa koje je lijepio po zidovima, i ujedno se počeo baviti novinar­stvom i pisanjem knjiga.

Kao ženevski biskup u potpuno protestantskoj sredini često se su­sretao s brojnim intelektualcima, političarima, plemićima i seljacima. Tako je upoznao svijet i njegove potrebe. Neumorno je pješice obilazio biskupiju i često se penjao po snijegu na alpske visine do najudaljenijih sela. Tu bi dugo ostajao i razgovarao sa svećenicima i seljacima, pro­povijedao, katehizirao i dijelio sakramente. Osnovao je i „Bratov­štinu kršćanskoga nauka" i angažirao brojne vjernike.

Bio je traženi duhovni vođa i savjetnik. Sa svetom Ivanom Fran­kom Chantal osnovao je „Družbu pohođenja" (1610.), u kojoj su brojne žene našle smisao svoga života pomažući bijednima. Poseban je apostolat vršio pismima. Dosada je objavljeno preko dvije tisuće njegovih pi­sama, u kojima je pronalazio razna Evanđeljem nadahnuta rješenja za brojne životne probleme.

Uz druga njegova tiskana djela posebno je značajan „Uvod u po­božni život", poznat po nazivom „Filotea". Za njegova života djelo je tiskano na francuskom jeziku preko 40 izdanja. Uz „Raspravu o Bož­joj ljubavi" to se smatra osnovnim i klasičnim spisom toga vremena. I čisto s književnoga stajališta njegova se djela odlikuju stilskim oso­binama: čist jezik, lijep i elegantan izraz, žive slike, bogate impresije. Francuzi ga cijene i rado citiraju.

Svome vremenu sekularizacije i bijega od Crkve (a zar nije i danas tako?) Franjo je pokazivao kako je Evanđelje uvijek suvremen izvor i nadahnuće prave životne sreće i osmišljenje materije i cijeloga svemira. Intelektualcima i kulturnim radnicima pokazao je kako kultura nadahnuta Evanđeljem izgrađuje karaktere i osobe pune humanizma i altruizma, a seljacima i radnicima približio je nazaretskog Drvodjelca kao uzor sretnog i mirnog života „običnoga i maloga čovjeka iz puka". Sve je to bio plod samoodgoja, potpune vlasti nad samim sobom, duboke vjere, ljubavi i dobrote prema svima, pa čak i prema neprijateljima.

Umro je u Lyonu 28. prosinca 1622., godine a proglašen svetim 1655. go­dine. Blagdan mu se slava 24. siječnja, jer je toga dana njegovo tijelo bilo preneseno u Annecy.

Sveti Babila, biskup i mučenik u Antiohiji za vitijeme Decijeva pro­gonstva.

Sveti Felicijan, biskup i mučenik u Folinju (Umbrija) za vrijeme De­cijeva. progonstva.

Sveti Mardonije i prijatelji, mučenici u Mauritaniji.

Sveti Zama, biskup, Sveti Dionizije, papa (259.-268.) zaredio ga je i postavio za prvog biskupa Bolonje, gdje je propovijedao i širio kršćansku vjeru.

Sveti Suran, opat u Bolonji za vrijeme Langobarda.
24. siječnja - Sveti Franjo Saleški, biskup i crkveni naučitelj
24. siječnja - Sveti Franjo Saleški, biskup i crkveni naučitelj
24. siječnja - Sveti Franjo Saleški, biskup i crkveni naučitelj
24. siječnja - Sveti Franjo Saleški, biskup i crkveni naučitelj
Župni info kutak Sveci i blaženici Crkve u Hrvata
Korisni linkovi