Nalazite se u > Kalendar

25. siječnja - Obraćenje svetog Pavla, apostola

25. siječnja - Obraćenje svetog Pavla, apostola

U početku se ovaj blagdan zvao „Blagdan prijenosa", prijenosa ostataka svetoga Pavla. Nastao je pod franačkim uplivom u 10. stoljeću. Prijenosom rubaca koji su dodirnuli apostolski grob u Rimu s dijelom okova, kojima je Pavao bio okovan u tamnici, na slikovit je način u Galiju bio prenesen Pavlov grob. Pomalo je iz blagdana „Prijenosa" (Translatio) nastao blagdan „Obraćenja" (Conversio), duhovna preo­brazba velikog apostola. Blagdan što se slavio 25. siječnja nazivao se „hladni Pavao" za razliku od glavnog blagdana 29. lipnja.

Pavlovo obraćenje opisuju Djela apostolska (pogl. 9). Kao revni židovski propovjednik Savao je bio krenuo iz Jeruzalema u Damask pohvatati kršćane. Bio je spreman na sve prije nego na obraćenje. Prijetio se i žudio za kršćanskom krvlju. Bio je pun farizejske oholosti, one oholosti koja se opire milosti. Pa ipak Savao je bio izabran kao izabrano sredstvo za širenje kršćanstva. Savao je poslije obraćenja dobio ime Pavao. Njegov karakter ne zna za po­lovičnost i mlitavost. Ono što je jednom započeo svim je silama na­stojao privesti kraju. I u njegovu obraćenju milost se upriličila njegovu karakteru. Dirnula ga je u dno srca i iznutra potpuno preobrazila. Od „revnog progonitelja kršćana Savao je postao gorljivim širiteljem kršćanske vjere.

Kod Damaska je začuo glas: „Savle, Savle, zašto me progoniš?" Nato je on odgovorio: „Tko si ti, Gospodine?" Odgovor je glasio: „Ja sam Isus koga ti progoniš." Kazano mu je neka krene u grad Damask i tu će mu se reći što mu je činiti. I ostade slijep tri dana.

U Damasku je tada bio učenik, Ananija. On je od Gospo­dina primio zapovijed nek pođe u glavnu ulicu, koja se tada zvala „Prava ulica", i nek potraži čovjeka iz Tarza, zvanog Savla. Savao je u vi­đenju vidio kako taj isti čovjek ulazi k njemu i kako na njega polaže ruke a on ozdravlja, progleda. Ananiju je Gospodin također uvje­ravao kako će taj čovjek Savao prenijeti ime Gospodnje među narode i zbog toga će morati trpjeti. Ananija je na Savla položio ruke, i on je odmah progledao i napunio se Duha Svetoga. Nakon pouke bi kršten.

Otada započe zaokret u Pavlovu životu. On će izgarati za ime Isusovo. Isus Krist će biti središte njegova života i djelovanja.

Blagdanom Obraćenja svetoga Pavla završava i Molitvena osmina za jedinstvo kršćana, koju molimo od 18. siječnja.

Sveti Ananija, učenik Gospodnji koji je krstio svetoga Pavla (usp. Dj 9,10-18), „vjeran vršitelj Zakona, koji je uživao dobar glas među svim učenicima u  Damasku pa i Židovima" (Dj 22,12),  podnio je  mučeništvo u Da­masku 40. godine.

Sveti Projekt, bisikup, i Amarin, opat, mučenik u Arverni (Galija) 674.

godine.

Sveti Juventin i Maksim, mučenici u Antiohiji  za vrijeme progonstva Julijana Apostate.

Sveti Bretanion,  biskup u Tomiu  za vrijeme  arijanskog cara Valenta kojemu se odvažno suprotstavljao.

Sveti Popon, biskup i opat u Arasu (Galija).

Blaženi Henrik Suzo, dominikanac, mistik, umro je u Ulmu 1366. godine.
25. siječnja - Obraćenje svetog Pavla, apostola
25. siječnja - Obraćenje svetog Pavla, apostola
25. siječnja - Obraćenje svetog Pavla, apostola
25. siječnja - Obraćenje svetog Pavla, apostola
25. siječnja - Obraćenje svetog Pavla, apostola
25. siječnja - Obraćenje svetog Pavla, apostola
25. siječnja - Obraćenje svetog Pavla, apostola
25. siječnja - Obraćenje svetog Pavla, apostola
25. siječnja - Obraćenje svetog Pavla, apostola
Župni info kutak Sveci i blaženici Crkve u Hrvata
Korisni linkovi