Nalazite se u > Kalendar

28. siječnja - Sveti Toma Akvinski, OP, svećenik i crkveni naučitelj

28. siječnja - Sveti Toma Akvinski, OP, svećenik i crkveni naučitelj

Sveti Toma, grofovski sin iz Roccasecca d'' Aquino, rođen je 1225. godine. Krsni mu je kum bio papa Honorije III. Otac mu je planirao kako će Toma jednom biti opat u Monte Cassino i zato ga je poslao u tu opatiju na studij. Učenje je nastavio u Napulju i tu se oduševio bijelom dominikanskom haljinom. Njegova je obitelj smatrala kako je to za njih veliika sramota, stoga su ga i na najgrublje načine pokušavali od toga odvratiti. Čak je bio dvije godine u tamnici. Tek intervencija pape Imocenta III. i cara Fridrika II. pomogla mu je kako bi se dokopao slobode. I tako ga nakon zavjetovanja Ivan Teutonski, general reda, povede u Köln. Tu je šutljivi Talijanac za kolege studente bio „nijemi vol". Pa kad su ga tako često zadirkivali, profesor Albert (kasnije nazvan „Veliki") proročanski reče: „Ali kad taj nijemi vol rikne, čut će se do na kraj svijeta!"

Već u 26. godini života postaje profesor u Parizu na Sorboni. Za­jedno sa svetim Bonaventurom ističe se u obrani prosjačkih redova. Postaje savjetnikom pape Urbana IV. Odbija ponuđenu nadbiskupsku stolicu u Napuljoi. Grgur X. ga pozva na sabor u Lyon. Na putu umrije kraj Rima u cistercitskoj opatija Fossanuova dana 7. ožujka 1274.

Neprestano moleći i radeći, Toma je uspio postići izvanredan stu­panj ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Izvrsno je poznavao svete Oce, pa Aristotela i Averoesa. Svoje veliko znanje nastojao je upotrijebiti kako bi Bibliju približio čovjeku i kako bi pokazao kako cijeli svijet i čovjek, kao kruna stvorenja, ima svoje ishodište u Bogu i kako se treba jednom ponovno vratiti k njemu, Prvome Bitku, Pokretaču svega i Najvišem Dobru.

Među 30-tak debelih svezaka njegovih djela posebno se ističe „Summa theologica", „Contra Gentiles" i „Quaestiones", u kojima je dao izvanrednu sintezu srednjovjekovne kršćanske filozofije i teologije. Toma je bio ne samo suhoparni filozof nego i - pjesnik. Po želji pape Urbana IV. priredio je bogoslužne tekstove za blagdan Tijelova (himni: „Kla­njam ti se smjerno", „Hvala, Sion", „Usta moja" i dr.).

U radu je bio ustrajan, spreman drugima pomoći, ponizan i daleko od svake časti i isticanja. Priča se kako ga je jednom sam Krist zapitao, što želi kao nagradu za sve što je učinio, a Toma je odgovorio: „Samo tebe, Gospodine!" A kad su papu Ivana XXII., koji ga je pro­glasio svetim 1323. godine, zapitali koja je čudesa Toma učinio, odgo­vorio je: „Koliko god je teoloških rasprava napisao toliko je učinio čudesa!"

Toma je sve do naših dana ostao prvak teološke misli. Naraštaji su se odgajali na njegovim djelima. U naše vrijeme papa Leon XIII. i J. Maritain ponovno su Tomu učinila nazočnim i našim suvremenikom.

Sveti Petar Nolasko, Utemeljitelj Reda za otkup robova, umro u Barce­loni 1256. godine.

Sveti Flavijan, mučenik u Rimu za Dioklecijanova progonstva.

Mnoštvo svetih mučenika, koje je na današnja dan poubijao u Aleksandriji arijevski vojskovođa Sirijan dok su u crkvi slavili Svetu misu.

Sveti Leucije, Tirso i Kalinik,  mučenici  u Apoloniji za  vrijeme cara Decija.

Sveti Leonida i prijatelji, mučenici u Tebaidi za vrijeme cara Diokle­cijana.

Sveti Valerije, biskup u Saragozi, umro 315. godine.

Sveti Julijan, biskup u Kuenci (Španjolska).

Sveti Jakov, pustinjak u Palestini (6. stoljeće).
28. siječnja - Sveti Toma Akvinski, OP, svećenik i crkveni naučitelj
28. siječnja - Sveti Toma Akvinski, OP, svećenik i crkveni naučitelj
28. siječnja - Sveti Toma Akvinski, OP, svećenik i crkveni naučitelj
28. siječnja - Sveti Toma Akvinski, OP, svećenik i crkveni naučitelj
28. siječnja - Sveti Toma Akvinski, OP, svećenik i crkveni naučitelj
28. siječnja - Sveti Toma Akvinski, OP, svećenik i crkveni naučitelj
28. siječnja - Sveti Toma Akvinski, OP, svećenik i crkveni naučitelj
28. siječnja - Sveti Toma Akvinski, OP, svećenik i crkveni naučitelj
28. siječnja - Sveti Toma Akvinski, OP, svećenik i crkveni naučitelj
28. siječnja - Sveti Toma Akvinski, OP, svećenik i crkveni naučitelj
Župni info kutak Sveci i blaženici Crkve u Hrvata
Korisni linkovi