Nalazite se u > Kalendar

29. siječnja - Sveti Konstancije, biskup i mučenik u Peruđi

29. siječnja - Sveti Konstancije, biskup i mučenik u Peruđi

O njemu svjedoči starodirevna crkva u Peruđi koja je njemu posvećena, kao i njegove relikvije koje se u njoj čuvaju, a ujedno je i prvotni zaštitnik toga grada. Konstancije je živio u Peruđi kao angažirani kršćanin mlade Crkve. Izabran je za biskupa toga grada kad mu je bilo 30 godina. Kao biskup pokazao se razborit, pronicav, zreo i postojan, upravo providonosan za ono teško vrijeme pro­gonstva mlade Crkve sa strane cara Marka Aureliija. Kao kršćanin, biskup, bio je prijavljen, uhvaćen i osuđen na smrt zajedno s drugim kršćanima. Legendarni opis njegova mičeništva kaže kako je bačen na lomaču, ali mu vatra nije ništa naškodila, makar su ga bacili na lomaču tri puta. Napokon mu je od­sječena glava. To se dogodilo 178. godine.

Sveti Valerije, biskup u Trijeru, bio je učenik svetoga Petra apostola.

Sveti Papija i  Mauro,  vojnica  i mučenici  u  Rimu  na  Nomentanskoj cesti, za vrijeme cara Dioklecijana.

Sveti Akvilin, prezbiter u Milanu, kojega su airijanci zaklali zbog vjere, i tako podnese mučeništvo 786. godine.

Sveti Sarbelije i Barbeja, njegova sestra, mučenici u Edesi za vrijeme cara Trajana

Sveti Sabinijan, mučenik u Troyes-u za vrijeme cara Aurelijana.

Sveti Sulpicije Sever, biskup u Burgesu (4. stoljeće).
29. siječnja - Sveti Konstancije, biskup i mučenik u Peruđi
29. siječnja - Sveti Konstancije, biskup i mučenik u Peruđi
Župni info kutak Sveci i blaženici Crkve u Hrvata
Korisni linkovi