Nalazite se u > Meditacije

29. travnja 2018 - Peta vazmena nedjelja

29. travnja 2018 - Peta vazmena nedjelja

Vinogradar, Trs i loze

(Dj 9,26-31;1Iv 3,18-24; Iv 15,1-8)

„Ja sam trs vi loze." Ima nečeg oporučnog u ovoj Isusovoj usporedbi. Naime on odlazi iz ovoga svijeta, ali ta divna u njemu utjelovljena i djelotvorna Božja ljubav želi u isto vrijeme i ostati u svijetu. To je moguće samo tako da se pretoči u učenike. Bog će tako i dalje ljubiti svijet kao što ga je ljubio po svome Sinu. Jedini pak način da se ljubav Božja pretoči u učenike jest da oni ostanu tijesno povezani s Isusom (kao što je on njegovao intimnu vezu s Ocem). Za takvu vezu najbolja usporedba i jest trs iz kojega se životni sokovi pretaču u loze dajući im život i moć da donose plodove. Trs, naime, živi u lozama i u njima je plodan. Loze rađaju zahvaljujući životu iz trsa. Loze koje nisu na trsu ili u trsu osuše se i odbacuju.

Učenici, dakle, ostaju životno povezani s Isusom kad su vjerni njegovoj riječi i kad čine što im zapovijeda. Što Isus zapovijeda? Ljubav! Nju mogu živjeti samo oni koji su u Kristu. Sve je ovisno o tome jesu li i koliko su u Kristu,  tada će dobivati životnu snagu, rasti i donositi plodove. Ako ne budu vjerni Isusu sve će biti uzaludno, postat će suhe, a zatim i odbačene loze koje završe u ognju.

Plodovi na lozi su djela ljubavi. Kao što je Božja ljubav bila vidljiva i djelotvorna u Isusovu životu, tako će sada biti vidljiva i djelotvorna u životu njegovih učenika. Isus koji je nekoć osobno propovijedao, ozdravljao, tješio i činio dobro ljudima, činit će sve to sada  po svojim učenicima, kršćanima. Po njima će dolaziti bolesnima. Kršćani su danas Isusove oče koje vide nevolje svojih bližnjih i uvijek učine nešto da ih ublaže. Kršćani su Isusove ruke koje blagoslivljaju i čine dobra djela. Kršćani su svjedoci Isusove radosne vijesti tužnima. Bog po kršćanima dolazi mnogima koji gladuju i žeđaju ljubavi, pravednosti i kvalitetnijega života. Naravno, samo pod uvjetom da su u Isusu. Samo tako će Božja ljubav i po njima, kao nekoć po Isusu, biti ljudima vidljiva i prepoznatljiva. Kažu da negdje u Njemačkoj postoji raspelo na kojem Isus nema ruku i nogu. Ispod njega je natpis: „Ja imam vaše ruke i noge." Isus može samo po nama ljudima činiti dobro. Ima li teže i ljepše zadaće za kršćane?

Ovu istinu jedinstva Isusa i kršćana suvremena bi civilizacija, za razliku od agrarne iz Isusova vremena, možda i bolje izrazila slikom električne energije. Život je danas ljudima nezamisliv bez struje. O njoj su ovisni brojni aparati i strojevi koje svakodnevno upotrebljavamo. Svi to dobro osjetimo kad, makar i za nekoliko sati, nestane struje. Ako je ne bi bilo jedan dan – katastrofa! Bez struje nema života! Sve možete, ali struju nam nemojte isključiti! Učinite sve da ne dođe do prekida! Upravo to je Isus govorio svojim učenicima: Učinite sve da se ne odvojite od moje i Očeve ljubavi. Očeva je ljubav po njegovu životu potekla svijetom, a da bi nastavila teći Isus treba učenike i njihovu vjernost zapovijedi ljubavi. Kad ljubite jedni druge ostajete u mojoj ljubavi, a to znači u Božjoj ljubavi i omogućujete joj da ide u svijet, svim narodima, svakom čovjeku. Može se reći i na drugi način. Ljubav je došla u naš svijet, ljudi trebaju njome napuniti svoja srca i ljubiti jedni druge! Svijet će tako postati bolji, jer jedino Božja ljubav može učiniti ovaj svijet boljim. Prvi kršćani su se čvrsto držali Isusa i svojom su ljubavlju rimsku pogansku civilizaciju preobrazili u kršćansku. Bio je to divni uspjeh Kristove ljubavi koja i danas živi u Crkvi samo nije tako znakovita, možda baš zato što su se kršćani udaljili od Krista. Oni se zabrinuti pitaju znače li svijetu barem malim dijelom ono što su mu značili kršćani prvih vremena? Zabrinjavaju ih statistike koje govore da se današnji kršćani povlače, da su crkve u nekim evropskim zemljama poluprazne, da nema samostana, nema zvanja, nema svećenika, nema redovnika. Priča se da ljudi sve više napadaju Crkvu, da je optužuju, sumnjiče čak progone i da je sve više samozvanih spasitelja koji svijetu nametljivo nude svoje teorije, filozofije, vjere i svjetonazore; zavodljivi su i sve uspješniji. Možda je vrijeme da se kršćani upitaju: kakva je njihova veza s Kristom? Oni se možda i trude, ali zašto nisu uspješni? Vrijeme da  poslušaju Isusove riječi: „Tko u meni ostaje, taj donosi mnogo roda." Nebeski će Vinogradar tada u berbu, načinit će vino spasenja i nazdraviti svijetu.
29. travnja 2018 - Peta vazmena nedjelja
29. travnja 2018 - Peta vazmena nedjelja
Župni info kutak Sveci i blaženici Crkve u Hrvata
Korisni linkovi