Nalazite se u > Kalendar

30. siječnja - Sveta Martina, djevica i mučenica

30. siječnja - Sveta Martina, djevica i mučenica

Mučena je u Rimu za vrijeme cara Aleksandra Severa 230. godane. Papa Urban VIII. (1623.-1644.) njoj u čast spjevao je dva himna za časoslov. Marina je bila kćerka uglednog Rimljanina koji je triput vršio službu gradskog prefekta. Zarana je izgubila oca i majku. Baštinu je podijelila siromasima i posvetila se službi u mladoj Crkvi kao đakonisa.

Martina je bila izuzetno lijepa, sam car Aleksandar Sever htio ju je uzeti za ženu. Ona je to odbila. Kad je car saznao da je kršćanka, dao ju je zaitvoriti i izvesti pored sud. Tražio je neka se Martina odreče svoje vjere. Kad nije ni u tome uspio ni nakon što ju je podvrgao brojnim mukama, na­redio je nek joj se odsječe glava.

Nad grobom svete Martane uskoro je podignuta bazilika, a njezino se što­vanje brzo proširilo. Kršćani su je štovali kao sjajan primjer hrabrosti i po­stojanosti u vjeri

Sveta Hijacinta Marescotti, djevica, redovnica  Trećega reda  svetoga  Franje Asiškoga. Rođena je u Laciju (Vignarello) 1585. godine. U Viterbu se odgajala kod sestara franjevki i tu je stupila u njihovu družbu, ali redovnički život nije ozbiljno shvaćala. Bolest i uskraćenje odrješenja sa strane ispovjednika silno ju  je potreslo. Nakon toga temeljito je izmijenila život.  Uskoro je postala uzorna redovnica koja se žrtvovala za siromahe, bolesne i nemoćne. Umrla je u Viterbu 30. siječnja 1640. godine. Svetom ju je proglasio papa Pio VII. 1807. godine.

Blaženi Hipolit, prezbiter i mučeniik u Antiohiji. On je najprije pristajao uz Novacijanovu herezu, a onda ju  je odbacio i prihvatio vjeru „koja ispovijeda apostolska Stolica svetoga Petra" te je za nju položio život.

Sveti Felicijan, Filipijan i sto dvadeset i četiri kolege, mučenici  u Africi (4. stoljeće).

Sveti Barsimej, biskup u Edesi, obrativši mnoge pogane na katoličku vjeru, podnese mučeništvo za vrijeme cara Trajana.

Sveti Barso, biskup u Edesd, umro u progonstvu za vrijeme cara Valenta, koji je bio arijevac.

Sveti Aleksandar, podnio mučeništvo u dubokoj starosti također u Edesi za Decijeva progonstva.

Sveti Matija, biskup u Jeruzalemu. Silno je tripio zbog svjedočenje vjere za vrijeme cara Hadrijana, ali je umro naravnom smrću.

Sveti Armentarije, biskup u Paviji.

Sveta Aldegunda, monahinja OSB u Maubeuge-u (Belgija), umrla 684. godine.

Sveta Savina, pobožna žena u Milanu, umrla tijekom molitve na grobu svetih mučenika Nabora i Feliksa.

Sveta Batilda, kraljica, umrla u Chelles-u (Francuska)  680. godine.
30. siječnja - Sveta Martina, djevica i mučenica
30. siječnja - Sveta Martina, djevica i mučenica
Župni info kutak Sveci i blaženici Crkve u Hrvata
Korisni linkovi