Nalazite se u > Nadbiskupija

GODINA OBITELJI - RIJEČKA NADBISKUPIJA

Nadbiskup u svojoj poruci za blagdan svetoga Vida pod nazivom Obitelj put Crkve i naroda, koja nam je ujedno i pastoralni poticaj za Godinu obitelji, ističe da je Godina obitelji ujedno i priprema za Drugi nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji 19. 4. 2015. na Trsatu, te poticaj za „promišljanje i moguće aktualiziranje poruke koje nam je Ivan Pavao II. s naše Delte na Duhove 2003. uputio." Nadbiskup nam, nadalje u svojoj poruci ističe potrebu razmatranja poruka koje nam je Benedikt XVI. uputio u lipnju 2011. u Zagrebu na Hipodromu, povodom Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji.

Razna župna, dekanatska i/ili nadbiskupijska okupljanja trebaju imati svoje uporište upravo u porukama dvojica Papa koje su nam uputili povodom svojih apostolskih posjeta našoj zemlji, kao i u drugim važnim dokumentima crkvenog Učiteljstva o braku i obitelji, primjerice Familiaris consortio, „Gaudium et spes" (br. 47 – 52), Humanae vitae i drugih o vrijednosti obitelji prema nauku Katoličke crkve.

Važno je u našim pastoralnim pothvatima širiti učenje Crkve vezano uz obitelj, te produbljivati stavove vezane za obitelj i odgovorno roditeljstvo, kao i „pratiti  sve što će se reći na Izvanrednoj biskupskoj sinodi o obitelji, koja će se ove jeseni održati u Rimu." Prije Drugog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji 19. travnja 2015. na Trsatu, u korizmi 2015. će se održati Nadbiskupijski susret obitelji, o ćemu će još biti riječi.

 

1.      Temeljne napomene

 

Da bi se poticaji mogli i ostvariti potrebno je na vrijeme (is)planirati novu pastoralnu godinu 2014./2015. posvećenu pastoralu braka i obitelji na svim trima razinama – župnoj, dekanatskoj i nadbiskupijskoj. Nadbiskupijski pastoralni kalendar (NPK) izlazi u prvoj polovici srpnja, a svaka župa ga dobije prije godišnjih odmora.

U drugoj polovici kolovoza i /ili početkom rujna svaka župa (župnik i župno pastoralno vijeće) treba razmotriti NPK te, na temelju njega, planirati svoj Župni pastoralni kalendar (ŽPK). Svaka župa je slobodna imati i svoje specifičnosti i kreativne ideje gledom na svoj ŽPK.

Budući da je Nadbiskup tražio sažetak Župnog pastoralnog plana i programa na proljetnoj svećeničkoj skupštini u Lovranu, sažetak treba dostaviti u Ordinarijat (Kancelarija ili Pastoralni ured), poštom, faksom ili e-poštom do kraja rujna.

 

2.      Pastoralni pothvati

 

a)      Otvorenje Godine obitelji 14.6.2014. na nadbiskupijskoj razini u katedrali uoči blagdana Svetoga Vida

b)     Otvorenje Godine obitelji na župnoj razini na početku pastoralne godine 2014./2015.

c)      Sastanak župnih pastoralnih vijeća i predstavljanje Nadbiskupijskog pastoralnog kalendara za novu pastoralnu godinu 2014./2015. (krajem kolovoza/početkom rujna)

d)     Izrada Župnog pastoralnog kalendara usklađenog s Nadbiskupijskim pastoralnim kalendarom (rujan)

e)      Pismeno dostaviti e-poštom ili poštom na adresu Pastoralnog ureda do kraja rujna ili početka listopada  2014. sažetak pastoralno-katehetskih inicijativa u župi povodom Godine obitelji (Nadbiskup je tražio sažetak Župnog pastoralnog plana i programa na proljetnoj svećeničkoj skupštini u Lovranu)

f)      Staviti naglasak u župnom pastoralu na ulogu i važnost kateheze obitelji i kateheze u obitelji

g)      Suradnja s nadbiskupijskim Uredom za obitelj gledom na moguće daljne inicijative pastorala obitelji

h)     Osnivanje obiteljskih zajednica u župi

i)      Jača suradnja svećenika i laika u pastoralu i katehezi obitelji

j)      Formacija župnih obiteljskih animatora na Metropolitanskom pastoralnom institutu

k)     Proučavanje poruka dvojica papa Ivana Pavla II. i Benedikta XVI. povodom posjeta Rijeci i Zagrebu

l)      Proučavanje dokumenata crkvenog Učiteljstva na temu braka i obitelji, posebice dokumenata Familiaris consortio Ivana Pavla II., Gaudium et spes, br. 47 – 52, Humanae vitae i drugih.

m)    Staviti naglasak na pastoral rastavljenih i ponovno civilno vjenčanih osoba

n)     Sustavan mjesečni katehetski rad s roditeljima katehizanata, posebice s roditeljima prvopričesnika i krizmanika, te uključivanje roditelja u život i djelovanje župne zajednice

o)     Razni susreti/tribine/okupljanja posvećeni dozivanju svijesti važnosti uloge i poslanja obitelji u Crkvi i društvu

p)     Iskoristiti medije (župni listić, župna web stranica, društvene mreže, župna panel ploča, lokalna radio postaja...) za dozivanje u svijest važnost i ulogu kršćanske obitelji za Crkvu i društvo, posebice u sadašnjem aktualnom trenutku

 

3.      Ostvarivanje plana i programa

 

Ostvarivanje plana i programa događa se na nadbiskupijskoj, dekanatskoj i župnoj razini. Na kraju pastoralne godine svaka razina bi trebala dati svoj kritički osvrt na učinjeno, kako bi se vidjelo što je bilo dobro, a što treba popraviti i poboljšati. Konstruktivna kritika i autokritika neizostavni su dio svakog daljnjeg pastoralnog poboljšanja i djelovanja.

 

3.1.   Prvo razdoblje od lipnja do prosinca 2014.

 

3.1.1.           Nadbiskupijska razina

 

•       otvorenje Godine obitelji u katedrali uoči blagdana svetoga Vida

•       izrada i tisak Nadbiskupijskog pastoralnog kalendara za Godinu obitelji

•       suradnja nadbiskupijskih ureda i povjerenstava sa župama s ciljem lakšeg ostvarivanja pastoralnih pothvata gledom na pastoral braka i obitelji

•       svećenička jesenska skupština na temu Godine obitelji

 

3.1.2.           Dekanatska razina

 

•       tribine/okupljanja na temu proučavanja poruka obiteljima dvojica papa u Rijeci 2003. i Zagrebu 2011., kao i na temu analize dokumenata Učiteljstva s naglaskom na Familiaris consortio, Gaudium et spes (br. 47- 52.), Humanae vitae i drugih kao priprema za Nadbiskupijski susret obitelji i Drugi nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji

•       dekanatski sastanci svećenika s predstavnicima ženidbenog suda o problematici rastavljenih i ponovno civilno vjenčanih s pravnog aspekta – mogućnosti rješavanja problema na ženidbenom sudu

•       susreti krizmanika na temu braka i obitelji

•       susreti župnih pastoralnih i ekonomskih vijeća

•       mogućnost suradnje s Uredom za obitelj gledom na pastoral braka i obitelji

 

3.1.3.           Župna razina

 

•       otvorenje Godine obitelji – kolovoz/rujan 2014.

•       molitva za brak i obitelj prije ili poslije svete mise ili poslije popričesne molitve

•       sastanak župnog pastoralnog vijeća krajem kolovoza/početkom rujna, te upoznavanje s NPK-om

•       izrada župnog pastoralnog kalendara

•       naglasak na pastoralu i katehezi obitelji (rad s obiteljima u župi)/osnivanje obiteljske zajednice

•       naglasak na katehezi u obitelji (zajednička molitva i poučavanje u vjeri u obitelji; zajedničko čitanje Svetoga pisma i razgovor; razgovor o sadržaju i temeljnim istinama vjere, sakramentima, zapovijedima, itd.)

•       rad s djecom, ministrantima i mladima s katehetskim naglaskom na vrijednost obitelji

•       proslava važnijih obljetnica braka (25. i 50.)

•       tjedna/mjesečna klanjanja za obitelji

•       pomoć siromašnim obiteljima i obiteljima s više djece

•       korištenje novih medija i društvenih mreža za pastoral braka i obitelji

•       poticaj i animiranje obitelji za Nadbiskupijski susret obitelji i Drugi nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji

 

3.2.   Drugo razdoblje od siječnja do lipnja 2015.

 

3.2.1.           Nadbiskupijska razina

 

•       svećenička proljetna skupština na temu aktualne pastoralne problematike

•       Nadbiskupijski susret obitelji u korizmi

•       prigodna anketa o ostvarivanju pastoralnih pothvata u župama u Godini obitelji

•       izvještaj o provođenju Nadbiskupijskog pastoralnog plana i programa

 

3.2.2.           Dekanatska razina

 

•       nastavak pastoralnih pothvata iz prvog razdoblja pastoralne godine

•       bliže animiranje župnika/župa za sudjelovanje na Nadbiskupijskom susretu obitelji i Drugom nacionalnom susretu hrvatskih katoličkih obitelji

 

3.2.3.           Župna razina

 

•       nastavak pastoralnih pothvata iz prvog razdoblja pastoralne godine

•       priprema za obilježavanje Dana života (prva nedjelja u veljači)  i/ili Svjetskog dana braka (druga nedjelja u veljači) – tribina i klanjanje

•       bliža priprema i animiranje za Nadbiskupijski susret obitelji i Drugi nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji

Nadbiskupijski susret obitelji

•       Drugi nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji na Trsatu 19.4.2015.

•       kritički osvrt na tijek pastorane godine

•       sastanag župnog pastoralnog vijeća s osvrtom na učinjeno i pogledom unaprijed

 

 

MOLITVA ZA BRAK I OBITELJ

 

  Gospodine, Bože naš,

 

  Ti si već u stvaranju čovjeka odredio jedinstvo između muža i žene.

  Htio si da brak bude nerazrješiv savez sloge, ljubavi i mira, 

  plodan djecom - sinovima i kćerima Tvojim.

 

  U nazaretskoj obitelji povjerio si svoga Sina Isusa i njegovu Majku 

  Mariju odgovornosti svetoga Josipa.

 

  Po njihovu zagovoru štiti i blagoslovi naše hrvatske obitelji:

  čuvaj ih od obmana i iskrivljenih shvaćanja,

  od pogrda i obeščašćenja,

  od zanemarivanja i raspada.

 

  Daj da u našim obiteljima vlada mir,

  duh prave molitve

  i pouzdanje u Tvoje upravljanje.

 

  Udijeli nam mudrosti u promicanju uzvišenosti obitelji:

  odvažnosti da je odlučno branimo,

  spremnosti da se za nju žrtvujemo,

  snage da u toj revnosti ustrajemo.

 

  Vjeru nam umnoži - da ne posumnjamo u svetost obitelji,

  nadu učvrsti - da se njenom dobru uvijek radujemo,

  ljubav ražari - da neprestano nad njom bdijemo.

 

  Tebi višnji Oče, sa Spasiteljem Isusom, u jedinstvu Duha Svetoga

  neka bude slava uvijeke! Amen.

Župni info kutak Sveci i blaženici Crkve u Hrvata
Korisni linkovi