Nalazite se u > Papa-staro

24. lipnja 2020. - Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu

Biblijsko čitanjePs 18, 2–3.29.33

Draga braćo i sestre, dobar dan!

U našem nizu kateheza o molitvi danas susrećemo kralja Davida. Ljubljen od Boga još od djetinjstva, izabran je za jedinstveno poslanje koje će odigrati središnju ulogu u povijesti Božjeg naroda i naše vlastite vjere. U evanđeljima Isusa se nekoliko puta naziva „sinom Davidovim"; naime, kao i on rođen je u Betlehemu. Od Davidova potomstva, u skladu s obećanjima, dolazi Mesija: Kralj sav po Božjem srcu, u savršenoj poslušnosti Ocu, čije djelovanje vjerno ostvaruje njegov spasiteljski plan (usp. Katekizam Katoličke Crkve, 2579).

Davidova povijest počinje na brdima oko Betlehema, gdje pase stado svojega oca, Jišaja. Još je dječak, najmlađi od mnogobrojne braće. Tako da, kada se prorok Samuel, po Božjoj naredbi, uputio u potragu za novim kraljem, njegov otac kao da je gotovo zaboravio na tog najmlađeg sina (usp. 1 Sam 16, 1–13). Radio je na otvorenom: zamišljamo ga kao prijatelja vjetra, zvukova prirode, sunčevih zraka. Ima samo jednu prijateljicu da tješi njegovu dušu: harfu; a u dugim danima u samoći voli svirati i pjevati svome Bogu. Igrao se i s praćkom.

David je, dakle, prije svega pastir: čovjek koji se brine za životinje, koji ih brani kad nadođu opasnosti, koji se brine za njihovo uzdržavanje. Kad će se, po Božjoj volji, David morati brinuti za ljude, njegovi postupci neće biti mnogo drukčiji od tih. Zato se u Bibliji slika pastira javlja često. Isus, također, sebe naziva „dobrim pastirom", njegovo je ponašanje drugačije od ponašanja plaćenika; On daje svoj život za ovce, vodi ih, poznaje svaku po imenu (usp. Iv 10, 11–18).

Od svoga prvog zanimanja David je mnogo naučio. Tako, kad mu prorok Natan spočitava njegov vrlo težak grijeh (usp. 2 Sam 12, 1–15), David odmah shvaća da je loš pastir, da je od drugog čovjeka oteo jedinu ovcu koju je ljubio, da više nije ponizni sluga, nego čovjek kojem je moć udarila u glavu, otimač koji ubija i pljačka.

Druga karakteristična crta Davidova poziva je njegova pjesnička duša. Iz ovog malog opažanja zaključujemo da David nije bio rustičan čovjek, kao što se često može dogoditi pojedincima koji su prisiljeni živjeti dugo izolirani od društva. On je, naprotiv, osjećajna osoba koja voli glazbu i pjevanje. Harfa će uvijek biti uz njega: ponekad zato da uzdigne himnu radosti Bogu (usp. 2 Sam 6,16), drugi put da izrazi jadikovku ili ispovijedi vlastiti grijeh (usp. Ps 51,3).

Svijet koji se razastire pred njegovim očima nije nijemi prizor: njegov pogled dokučuje veći misterij koji se krije iza mnoštva stvorova. Molitva izvire upravo odatle: iz uvjerenja da život nije nešto što se obrušava na nas, nego zadivljujući misterij, koji u nama pobuđuje pjesmu, glazbu, zahvalnost, hvalu ili tužaljku, prošnju. Kad osoba nema u sebi u pjesničku dimenziju, kažemo, kad nema pjesme, duša joj hrama. Tradicija je zato htjela da David bude vrlo vješt u sastavljanju psalama. Oni se isprva često izrijekom odnose na izraelskog kralja i na neke više ili manje plemenite događaje iz njegova života.

David dakle ima jedan san: biti dobar pastir. Ponekad će uspjeti biti na visini toga zadatka, ponekad ne. Ono što je, međutim, važno u kontekstu povijesti spasenja jest njegovo proroštvo drugog Kralja, kojemu je on samo nagovještaj i pralik.

Upravimo svoj pogled u Davida, mislimo na Davida. Svetac i grešnik, progonjen i progonitelj, žrtva i krvnik, što je kontradikcija. David je bio sve to zajedno. I mi u svome životu često imamo oprečne crte; u tkanju života svi ljudi često griješe zbog nedosljednosti. U Davidovu životu postoji samo jedna crvena nit koja daje jedinstvo svemu što se događa: to je njegova molitva. To je glas koji se nikada ne gasi. Sveti David – moli; David grešnik – moli; David progonjen – moli; David progonitelj – moli; David žrtva – moli. I David krvnik – moli. To je nit koja se provlači kroz njegov život. On je čovjek molitve. To je glas koji nikad ne gasne: koji poprima tonove veselja ili tonove žalosti, to je uvijek ista molitva, samo se melodija mijenja. David nas time uči unijeti sve u razgovor s Bogom: radost kao i grijeh, ljubav kao i patnju, prijateljstvo kao i bolest. Sve može postati riječ upućena onom „Ti" koja nas uvijek sluša.

David, koji je upoznao usamljenost, zapravo nikada nije bio sam! I to je u suštini snaga molitve, kod svih onih koji joj daju prostora u svome životu. Molitva ti daje plemenitost, a David je plemenit jer moli. Ali on je krvnik koji se moli, kaje se i plemenitost se vraća zahvaljujući molitvi. Molitva nam daje plemenitost: ona je u stanju zajamčiti odnos s Bogom, koji je istinski Suputnik čovjeka na njegovu putu, usred mnogih životnih teškoća, dobrih ili loših: ali uvijek molitva. Hvala ti, Gospodine. Bojim se, Gospodine. Pomozi mi, Gospodine. Oprosti mi, Gospodine. Davidovo povjerenje je toliko veliko da, kad je bio progonjen i morao pobjeći, nije dopustio nikome da ga brani: „Ako me moj Bog ponižava ovako, On zna", jer nas plemenitost molitve ostavlja u Božjim rukama. Te ruke ranjene ljubavlju: jedine sigurne ruke koje imamo.

Tajnik Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata nadbiskup Arthur Roche govorio je za Vatican News o tri nova zaziva - „Majko milosrđa", „Majko nade" i „Utjeho migranata" koja će se po želji pape Franje dodati Lauretanskim litanijama.

Lauretanskim litanijama, marijanskoj molitvi nastaloj u Loretu, koju je 1587. godine službeno odobrio papa Siksto V., prošlih su dana dodana tri nova zaziva. Naime, po želji pape Franje, tim litanijama koje se već stoljećima mole nakon krunice dodat će se zazivi „Majko milosrđa", „Majko nade" i „Utjeho migranata". Vijest su o tome priopćili iz Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata u pismu predsjednicima biskupskih konferencija, koje su potpisali pročelnik spomenutog dikasterija kardinal Robert Sarah, i tajnik nadbiskup Arthur Roche.

Bezbrojni su naslovi i zazivi koje je kršćanska pobožnost tijekom stoljeća posvetila Blaženoj Djevici Mariji, povlaštenom i sigurnom putu prema susretu s Kristom, poručili su kardinal Sarah i nadbiskup Roche te objasnili da će prvi zaziv uslijediti nakon zaziva „Majko Crkve", drugi nakon „Majko Božje milosti", dok će treći uslijediti nakon zaziva „Utočište grešnika". Premda su vrlo stare, Lauretanske litanije i dalje odlikuje snažna povezanost sa životnim trenucima Crkve i čovječanstva, što potvrđuju i čelnici Kongregacije za bogoštovlje, ističući da i u današnje vrijeme, obilježeno neizvjesnošću i izgubljenošću, Božji narod ima osobit osjećaj za utjecanje Gospi s ljubavlju i povjerenjem.

Nadbiskup Roche u razgovoru se Radio Vatikan osvrnuo se na vezu između duhovnosti i konkretnosti svakodnevnog života te napomenuo da je kroz povijest više papa u Lauretanske litanije dodavalo nove zazive. Primjerice, sv. Ivan Pavao II. tom je nizu dodao naslov „Kraljice obitelji". Govoreći pak o krunici, nadbiskup je istaknuo da je riječ o molitvi koja ima veliku snagu te zaključio da je u ovom trenutku molitva za zagovor Blažene Djevice Marije iznimno važna, povrh svega zbog onih koji pate od bolesti COVID-19, ali i zbog situacije migranata koji su morali napustili svoju zemlju.

"Pruži svoju ruku siromahu” (usp. Sir 7, 32)

Poruka Svetoga Oca Franje za IV. svjetski dan siromaha [33. nedjelja kroz godinu, 15. studenoga 2020.]

"Pruži svoju ruku siromahu” (usp. Sir 7, 32). Drevna je mudrost postavila ove riječi kao sveto pravilo kojeg se valja držati u životu. Danas te riječi nisu izgubile ništa na svojoj važnosti i značenju, pomažući nam usmjeriti pogled na ono što je bitno i savladati barijere ravnodušnosti. Siromaštvo poprima uvijek različita lica koja zahtijevaju da se posveti pažnju svakoj pojedinoj situaciji. U svakoj od njih imamo priliku susresti se Gospodina Isusa koji je objavio da je prisutan u najmanjoj svojoj braći i sestrama (usp. Mt 25, 40).

1. Uzmimo u ruke Knjigu Sirahovu iz Staroga zavjeta. U njoj nalazimo riječi učitelja mudrosti koji je živio dvjestotinjak godina prije Krista. On je tražio mudrost koja muškarce i žene čini boljima i sposobnijima dublje sagledati životne događaje. Učinio je to u vrijeme teške kušnje za Izraelski narod, vrijeme patnje, tuge i bijede zbog dominacije stranih sila. Kao čovjek velike vjere, ukorijenjen u tradiciji svojih pređa, prva mu je misao bila obratiti se Bogu i zamoliti ga za dar mudrosti. Gospodin mu nije uskratio svoju pomoć.

Od prvih stranica knjige Sirah iznosi svoje savjete koji se tiču mnogih konkretnih životnih situacija, od kojih je jedna siromaštvo. On inzistira na tome da i usred nevolja moramo i dalje stavljati svoje pouzdanje u Boga: »Ne nagli kad napast dođe. Prioni uz Boga i ne odmeći se, da bi bio slavljen na svoj posljednji dan. Primi sve što te stigne i budi strpljiv u nestalnosti svoje bijede. Jer kao što se u vatri kuša zlato, tako i odabranici u peći poniženja. Vjeruj u Gospoda, i on će ti pomoći, kroči pravom stazom i uzdaj se u njega. Vi što se bojite Gospoda, očekujte njegovu milost i ne skrećite s pravoga puta, da ne propadnete« (2, 2-7).

2. Stranicu po stranicu otkrivamo dragocjenu zbirku savjeta o tome kako postupati u svjetlu prisnog odnosa s Bogom, tvorcem i ljubiteljem stvorenoga svijeta, pravednim i brižnim prema svojoj djeci. Međutim, to stalno upućivanje na Boga ne odvraća pogled od konkretnog čovjeka. Naprotiv, to dvoje je usko povezano.

Jasno to pokazuje ulomak iz kojeg je preuzet naslov ove Poruke (usp. 7, 29-36). Molitva Bogu i solidarnost sa siromašnima i onima koji pate neraskidivo su povezani. Da bismo Gospodinu iskazali štovanje koje mu je milo moramo prepoznati kako svaka osoba, pa i najsiromašnija i najprezrenija, nosi u sebi utisnut Božji lik. Iz te svijesti proizlazi dar Božjeg blagoslova koji se stječe velikodušnošću iskazanom siromašnima. Stoga, vrijeme posvećeno molitvi nikada ne može postati izgovorom za zanemarivanje bližnjega u potrebi. Sasvim suprotno: Gospodinov se blagoslov spušta na nas, a molitva postiže svoj cilj ako su praćeni služenjem siromašnima.

3. Kako je to drevno učenje aktualno također za nas! Naime, Božja riječ nadilazi prostor i vrijeme, religije i kulture. Velikodušnost kojom podupiremo slabe, tješimo ožalošćene, ublažavamo patnju i vraćamo dostojanstvo onima kojima je ono oduzeto, uvjet je za ljudski život u punini. Odluka da posvetimo brigu siromašnima, njihovim različitim potrebama, ne može biti uvjetovana raspoloživim vremenom, privatnim interesima i jalovim pastoralnim ili socijalnim projektima. Snagu Božje milosti ne smije se gušiti narcisoidnom težnjom da sebe uvijek stavljamo na prvo mjesto.

Teško je držati svoj pogled usredotočen na siromahe, ali je to više no ikad nužno ako želimo dati pravi smjer našem osobnom i društvenom životu. Ne radi se o tome da na to trošimo mnogo riječi, nego radije o konkretnom predanom zalaganju nadahnutom Božjom ljubavlju. Svake godine, o Svjetskom danu siromaha, vraćam se na tu temeljnu stvarnost za život Crkve, jer siromašni jesu i uvijek će biti s nama (usp. Iv 12, 8) da nam pomognu pronaći Kristovu prisutnost u svom svakodnevnom životu.

4. Susret sa siromašnom osobom predstavlja za nas izazov i tjera nas na razmišljanje. Kako možemo pridonijeti uklanjanju ili barem ublažavanju njihove marginaliziranosti i patnje? Kako im možemo pomoći u njihovu duhovnom siromaštvu? Kršćanska je zajednica pozvana uključiti se u to iskustvo dijeljenja i svjesna je toga da tu zadaću ne može povjeriti nekom drugom da je namjesto nje vrši. A da bismo pružili potporu siromašnima od temeljne je važnosti osobno živjeti iskustvo evanđeoskog siromaštva. Ne možemo se osjećati "dobro” sve dok je bilo koji član ljudske obitelji zapostavljen i postao sjenom. Tihi krik brojnih siromaha treba naći Božji narod spremnim i pripravnim, uvijek i posvuda, dati da se čuje njihov glas, zaštititi ih i biti solidaran s njima kad se suočavaju s tolikom prijetvornošću i tolikim neodržanim obećanjima te ih pozvati da sudjeluju u životu zajednice.

Točno je da Crkva nema sveobuhvatna rješenja za ponuditi, ali Kristovom milošću ona može ponuditi svoje svjedočenje i svoje geste suradnje. Osjeća, usto, svojom dužnošću govoriti u ime onih koji nemaju ni ono osnovno za život. Podsjećati sve na veliku vrijednost općega dobra za kršćanski narod predstavlja životni zadatak koji se izražava u nastojanju da se ne zaboravi nikoga od onih čije se temeljne ljudske potrebe ne poštuje.

5. Pružanje ruke pomaže otkriti, prije svega onome koji to čini, da u nama postoji prirođena sposobnost činiti djela koja životu daju smisao. Koliko pruženih ruku viđamo svaki dan! Nažalost, sve se češće događa da nas bjesomučni ritam života uvuče u vrtlog ravnodušnosti do te mjere da više ne znamo prepoznati ono dobro što se u tišini svakoga dana i s velikom velikodušnošću čini svuda oko nas. Događa se tako da tek kad nešto poremeti tijek našeg života, oči nam postanu sposobne vidjeti dobrotu svetaca "iz susjedstva”, »onih koji žive u našoj blizini i odraz su Božje prisutnosti« (Apost. pob. Gaudete et exsultate, 7), ali o kojima nitko ne govori. Novinski stupci, mrežne stranice i televizijski ekrani vrve lošim vijestima do te mjere da se čini da zlo suvereno vlada. No, tome nije tako. Zloće i nasilja, zlostavljanja i korupcije zasigurno ne nedostaje, ali život je protkan djelima poštivanja i velikodušnosti koji ne samo da kompenziraju zlo, nego nas potiču ići dalje kroz život i biti puni nade.

6. Pružena ruka je znak koji izravno upućuje na bliskost, solidarnost i ljubav. Ovih mjeseci, kada čitav svijet kao da je pokorio virus koji je donosio bol i smrt, očaj i izgubljenost, koliko smo samo ispruženih ruku mogli vidjeti! Pružena ruka liječnika koji se brine o svakom pacijentu i pokušava pronaći pravi lijek. Pružena ruka medicinskih sestara i tehničara koji su i nakon radnog vremena ostajali brinuti se o bolesnima. Pružena ruka zaposlenih u administraciji koji su nabavljali sredstva kako bi što više života bilo spašeno. Pružena ruka ljekarnika pozvanoga odgovoriti na mnoge zahtjeve i izložena opasnosti izravnog kontakta s ljudima. Pružena ruka svećenika koji slomljena srca podjeljuje blagoslov. Pružena ruka volontera koji pomaže onima koji žive na ulici i onima koji, iako imaju krov nad glavom, nemaju što za jesti. Pružena ruka muškaraca i žena koji su radili na pružanju osnovnih usluga i sigurnosti. Mogli bismo navesti i druge pružene ruke i složiti lijepi rukovet dobrih djela. Sve te ruke su prkosile zarazi i strahu samo kako bi pružile podršku i utjehu.

7. Ova pandemija stigla je iznenada i zatekla nas nespremne, izazvavši snažan osjećaj zbunjenosti i bespomoćnosti. No, siromašnima se nikada nije prestalo pružati ruku. Time smo pružili svjedočanstvo kako smo spremni prepoznati siromaha i pružiti mu pomoć kad mu je potrebna. Sredstva za činjenje milosrđa ne mogu se improvizirati. Potrebno se svakodnevno u tome vježbati polazeći od svijesti kako mi prvi trebamo pruženu ruku drugoga.

Ovaj trenutak kroz koji prolazimo poljuljao je mnoge naše sigurnosti. Osjećamo se siromašnijima i slabijima jer smo iskusili osjećaj vlastite ograničenosti i doživjeli da nam se ograničavaju slobode. Gubitak posla, nemogućnost susretanja dragih nam osoba, kao i izostanak uobičajenih međuljudskih odnosa iznenada su nam otvorili oči za horizonte koje smo odavno prestali primjećivati uzimajući ih zdravo za gotovo. Naša duhovna i materijalna bogatstva dovedena su u pitanje i otkrili smo kako nas je obuzeo strah. Zatvoreni u tišini svojih domova otkrili smo koliko je važna jednostavnost i držati pogled usredotočen na ono bitno. Shvatili smo koliko nam treba novo bratstvo sposobno za međusobno pomaganje i uzajamno poštivanje. Ovo je povoljno vrijeme za »iznova osjetiti da trebamo jedni druge, da imamo zajedničku odgovornost za druge i svijet […]. Već predugo grcamo u moralnoj degradaciji izrugujući se s etikom, dobrotom, vjerom i poštenjem […]. To rušenje samih temeljâ društvenog života na kraju može dovesti samo do toga da se borimo jedni protiv drugih kako bismo obranili vlastite interese, do novih oblika nasilja i okrutnosti, i zaprekâ rastu istinske kulture brige za okoliš« (Enc. Laudato si’, 229). Riječju, teške ekonomske, financijske i političke krize neće prestati sve dok odgovornost koju svaki od nas mora osjećati prema bližnjemu i prema svakoj osobi bude tek mrtvo slovo na papiru.

8. "Pruži ruku siromahu” je, dakle, poziv na odgovornost i izravno predano zalaganje za svakog onoga koji osjeća da ga je zadesila ista sudbina. To je poticaj da preuzmemo na sebe breme najslabijih, kao što podsjeća sveti Pavao: »Doista vi ste, braćo, na slobodu pozvani! Samo neka ta sloboda ne bude izlikom tijelu, nego – ljubavlju služite jedni drugima. Ta sav je Zakon ispunjen u jednoj jedinoj riječi, u ovoj: Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga! […] Nosite jedni bremena drugih« (Gal 5, 13-14; 6, 2). Apostol uči da sloboda koja nam je darovana smrću i uskrsnućem Isusa Krista predstavlja za svakog od nas odgovornost staviti se u službu drugih, prije svega najslabijih. To nije tek neobavezni poticaj, nego uvjet za autentičnost vjere koju ispovijedamo.

Tu nam je ponovno od pomoći Knjiga Sirahova u kojoj se predlažu konkretni načini podrške najugroženijima pribjegavajući pritom nekim sugestivnim slikama. Najprije promatra slabost onih koji su ožalošćeni: »Ne uklanjaj se od onih koji plaču« (7, 34). Vrijeme pandemije prisililo nas je na strogu izolaciju onemogućivši nam čak tješiti i biti blizu prijatelja i poznanika ožalošćenih zbog gubitka svojih dragih. Sveti pisac, nadalje, kaže: »Ne zaboravi posjetiti bolesnika« (7, 35). Nije nam bilo moguće biti uz one koji trpe i istodobno smo postali svjesni krhkosti naše egzistencije. Ukratko, Božja nam riječ nikada ne da mira, neprestano nas potiče činiti dobro.

9. "Pruži ruku siromahu” iznosi na vidjelo oprečan stav onih koji drže ruke u džepovima i ne dopuštaju da ih gane siromaštvo, za koje su često i oni sami odgovorni. Ravnodušnost i cinizam njihova su svakodnevna hrana. Kakve li razlike u odnosu na velikodušne ruke koje smo opisali! Ima, naime, ruku koje se pružaju do računala da prebace novčana sredstva s jednoga kraja svijeta na drugi, omogućujući bogaćenje uskim skupinama oligarha i gurajući u bijedu mnoge ljudi ili dovodeći time čak do propasti čitave narode. Ima ruku koje gomilaju novac prodajom oružja koje će druge ruke, pa i dječje, koristiti da siju smrt i siromaštvo. Ima pruženih ruku koje potajice pružaju smrtonosne doze kako bi se obogatili i živjeli u raskoši i prolaznoj razuzdanosti. Ima i pruženih ruku koje u lažnoj dobrohotnosti donose zakone koje oni sami ne poštuju.

U takvim okolnostima »isključeni i dalje čekaju. Da bi se podupro način života koji isključuje druge, ili da bi se održalo oduševljenje i zanos za taj egoistični ideal, razvila se globalizacija ravnodušnosti. Postajemo, a da toga nismo gotovo ni svjesni, neosjetljivi na bolni vapaj siromašnih, ne plačemo više zbog boli i patnje koja je snašla druge i čak ne osjećamo ni potrebu da im pomognemo, kao da je netko drugi pozvan sve to činiti jer je to nešto što se nas ne dotiče. Kultura blagostanja čini nas neosjetljivima i uzbudimo se tek ako tržište ponudi nešto što nismo još uvijek kupili, dok nas sudbina onih koji žive u neimaštini zbog oskudnih mogućnosti ne može dirnuti u srce« (Apost. pob. Evangelii gaudium, 54). Nećemo moći biti sretni dok ove ruke koje siju smrt ne budu pretvorene u oruđa pravde i mira za čitav svijet.

10. »U svim svojim djelima misli na svoj konac« (Sir 7, 36). Tom rečenicom Sirah zaključuje ovo svoje razmišljanje. Taj se tekst može dvojako tumačiti. Može se tumačiti u smislu da trebamo biti svjesni toga da će našemu životu prije ili kasnije doći kraj. Spominjati se naše zajedničke sudbine može nam pomoći da živimo svoj život u znaku brige za one koji su siromašniji od nas ili nisu imali iste mogućnosti kao mi. Postoji i drugo tumačenje koje prije svega ističe cilj, svrhu kojoj svatko od nas teži. Cilj našeg života traži da imamo projekt koji treba provoditi u životu i put koji ćemo neumorno slijediti. A svrha svakog našeg djelovanja ne može biti drugo doli ljubav. To je cilj koji smo pred sebe stavili i ništa nas ne smije od toga odvratiti. Ta ljubav je sudjelovanje, posvećenost i služenje, ali započinje otkrićem da smo mi prvi ljubljeni i probuđeni za ljubav. Taj se cilj javlja kad dijete upozna majčin osmijeh i osjeća se ljubljenim samo zato što postoji. I osmijeh koji dijelimo sa siromahom izvor je ljubavi i omogućuje živjeti u radosti. Pružena ruka se, dakle, uvijek može obogatiti osmijehom onoga koji ne ističe u prvi plan sebe i vrijednost pružene pomoći, nego jednostavno nalazi radost u tome da može živjeti kao Kristov učenik.

Na tom putu svakodnevnog susreta sa siromašnima prati nas Majka Božja koja je, više od svih drugih majki, Majka siromaha. Djevica Marija dobro poznaje teškoće i trpljenja onih koji su marginalizirani, jer se i sama nalazila u sličnoj situaciji kad je rodila Sina Božjega u staji. Zbog Herodovih prijetnji, ona je sa zaručnikom Josipom i malim Isusom pobjegla u drugu zemlju i Sveta je obitelj nekoliko godina dijelila sudbinu izbjeglica. Neka molitva Majci siromaha ujedini tu njezinu ljubljenu djecu sa svima oni koji im služe u Kristovo ime. Neka molitva promijeni pruženu ruku u zagrljaj dioništva i ponovno pronađenoga bratstva.

Rim, pri svetom Ivanu Lateranskom, 13. lipnja 2020., liturgijski spomen svetog Antuna Padovanskog.

24. lipnja 2020. - Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu
24. lipnja 2020. - Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu
Župni info kutak
 • Župne obavijesti
  Župne obavijesti

  Kontakt:
  Tel: 051 261 542
  Mob: 098 671 365
  Sv. mise kroz tjedan:
  od sada svakim danom iskjučivo u 18:30h.
  ...

 • Oglasna ploča
  Oglasna ploča

  Ipred ulaza u crkvu nalazi se oglasna ploča ...

 • Prva Sveta Pričest
  Prva Sveta Pričest

  Prva Sveta Pričest je jedan od sedam svetih sakramenata, zajedno s Krštenjem i Potvrdom čini sakramente kršćanske inicijacije (uvođenja u vjeru).
  Prvu Svetu ...

Sveci i blaženici Crkve u Hrvata
 • BLAŽENA MARIJA OD PROPETOG ISUSA PETKOVIĆ
  BLAŽENA MARIJA OD PROPETOG ISUSA PETKOVIĆ

  U Blatu, na otoku Korčuli, 10. prosinca 1892. godine svjetlo je dana ugledala Marija Petković Kovač, kao osmo dijete oca Antuna i šesto dijete majke Marije ro ...

 • BLAŽENE DRINSKE MUČENICE
  BLAŽENE DRINSKE MUČENICE

  Za vrijeme rata, 1941., u samostanu Marijin dom na Palama živjele su poglavarica s. M. Jula Ivanišević (Hrvatica, 48 g.), s. M. Berchmana Leidenix (Austrijank ...

 • BLAŽENI ALOJZIJE STEPINAC - 10. veljače
  BLAŽENI ALOJZIJE STEPINAC - 10. veljače

  Alojzije Stepinac peto je od osmero djece u pobožnoj i radišnoj obitelji Josipa i Barbare r. Penić. Rodio se 8. svibnja 1898. u selu Brezariću u župi Krašić, če ...

Korisni linkovi