Nalazite se u > Kalendar

24. srpnja - Blaženi Ivan Soreth - Spomen Marije Pomoćnice

24. srpnja - Blaženi Ivan Soreth - Spomen Marije Pomoćnice

Blaženi Ivan Soreth,  prezbiter, rođen je u Caenu u Normandiji  1394.  godine i kao mladić stupio je u red karmelićana u svom rodniom gradu. Bogosloviju završava na sveučilištu u Parizu. Bio je provincijal svoje provincije, a 1451. godine izabran je za vrhovnog poglavara Reda i na toj dužnosti ostao sve do smrti. Umro je u Angers-u 25. srpnja 1471. godine. Revnovao je za točno opsluživanje redovničkih pravila te napisao jedno od najljepših tumačenja Pravila i Red obogatio novim zakonodavstvom. U osobitu mu se zaslugu ubraja što je od pape Nikole V. isposlovao bulu od 7. listopada 1452. godine., kojom je Sveti Otac potvrdio sestre karmelićanke. To je bez sumnje doprinijelo što se karmelićanke danas ubrajaju među najbrojnije klauzurne redove u Crkvi.

Sveta Kristina, djevica i mučenica. Prema predaji, rođena je u mjestu Tiro, u današnjoj Bolseni u Italiji, kao kćerka plemićkih roditelja, Kao kršćanka suosjećala je sa siromasima i progonjenim kršćanima. Zato jednog dana u kući svoga oca porazbija sve zlatne idole te komade zlata razdijeli siro­masima. Otac ju je zbog toga dao mučati i baciti u jezero s kamenom oko vrata. Ali, Kristina je čudesno spašena i poslije toga bila je još žarča kršćanka. Napokon je poganski sudac, nakon raznovrsnih muka, naredio neka se priveže uza stup i otrovnim strelicama strijelja dok ne izdahne. Tako je Kristina dovršila svoje mučemštvo oto 300. godine.

Sveti Vicencije, mučenik u Rimu na Tiburtinskoj cesti.

Svetih osamdeset i tri vojnika, mučenici u Amiternu.

Sveti Viktor, vojnik, i njegova dva brata: Sterkacije i Antinogen, mučenici u Meridi u Španjolskoj za Dioklecijanova progonstva.

Sveta Niceta i Akvilina, Menej i Kapito, mučenici u Liciji.
24. srpnja - Blaženi Ivan Soreth - Spomen Marije Pomoćnice
24. srpnja - Blaženi Ivan Soreth - Spomen Marije Pomoćnice
24. srpnja - Blaženi Ivan Soreth - Spomen Marije Pomoćnice
24. srpnja - Blaženi Ivan Soreth - Spomen Marije Pomoćnice
24. srpnja - Blaženi Ivan Soreth - Spomen Marije Pomoćnice
24. srpnja - Blaženi Ivan Soreth - Spomen Marije Pomoćnice
24. srpnja - Blaženi Ivan Soreth - Spomen Marije Pomoćnice
24. srpnja - Blaženi Ivan Soreth - Spomen Marije Pomoćnice
24. srpnja - Blaženi Ivan Soreth - Spomen Marije Pomoćnice
Župni info kutak Sveci i blaženici Crkve u Hrvata
Korisni linkovi