Nalazite se u > Kalendar

27. srpnja - Sveti Aurelije (Zlatko) i Natalija (Božena), Feliks i Lilioza, Juraj, đakon

27. srpnja - Sveti Aurelije (Zlatko) i Natalija (Božena), Feliks i Lilioza, Juraj, đakon

Sveti Aurelije (Zlatko) i Natalija (Božena), Feliks i Lilioza, te Juraj, đa­kon, mučenici u Kordobi. Tijekom vladanja Maura dijelom današnje Špa­njolske brojni su kršćani podnijeli mučeništvo za svoju vjeru. Među njima bili su i mučenici koje danas slavimo, dva bračna para: Aurelije i Natalija, Fe­liks i Lilioza, te Juraj, đakon.

Aurelije je rođen u Kordobi. Otac mu je bio musliman a majka kršćanka. Kako je mlad ostao bez roditelja, odgajala ga je u pravom kršćanskom duhu jedna rođakinja koja je bila kršćanka. Oženio se s Natalijom, koja je također bila kršćanka, pa su oboje potajno živjeli kao kršćani i kršćanski odgajali svoje dvije kćerke. Jednoga dana Aurelije je gledao kako muče nekog kršća­nina Ivana zbog njegove vjere, a on sve to podnosio hrabro i vedro. To ga je oduševilo i pobudilo želju za mučeništvom. Za tim istim idealom oduševila se i njegova žena Natalija. Jedina im je zapreka bila njihove dvije kćerke, od kojih je jedna imala 5 a druga 8 godina. Po savjetu svetog Eulogija, kćerke povjeriše obližnjem samostanu, gdje ih je odgajala udovica Izabela, žena mučenika Jeremije, a oni se potpuno posvetiše molitvi, pokori i karitativnoj djelatnosti, posebno pohađajući zatvorene kršćane.

Istim idealom mučeništva bio je tada zahvaćen i drugi bračni par: Feliks i Dildoza, bili su kršćani premda su potjecali od maurskih rodite­lja. Njima se pridružio i đakon Juraj, koji je kao monah iz samostana Svetog Sabe u Jeruzalemu iz Afrike prešao u Španjolsku kako bi sakupljao milostinju za svoj samostan.

Kad su uočeni kao aktivni kršćani, svih petero je pozatvarano i izvedeno pred sud. Aurelije i Natalija, Feliks i Lilioza osuđeni su na smrt, dok je Jurja kao stranca sud oslobodio kazne. On je željan mučeništva, napao musli­mansku religiju i njihova proroka Muhameda. Stoga je i on pogubljen zajedno s njima. Bilo je to u Kordobi 27. srpnja 852. godine.

Sveti Panteleon, liječnik, i Hermolaj, mučenici u Nikomediji za cara Maksimijana.

Sveti Maur, biskup, Pantalemon i Sergije, mučenici u Apuliji za cara Trajana.

Sveti Feliks, Julija i Jukunda, mučenici u Noli u Kampaniji.

Spomen svetih mučenika koji su podnijeli mučeništvo u Arabiji kod Homorita za tiranina Dunaan-a.

Sedam svetih „spavajućih" mučenika: Maksimijan, Malho, Martinijan, Dionizije, Ivan, Serafin i Konstantin. Radi se o sedmorici kršćanskih vojnika koji su za vrijeme cara Decija napustili vojsku, kako ne bi morali žrtvovati idolima. Uhva­ćeni su u Efezu i poubijana dok su spavali u jednoj pećini. Stoga se i na­zivaju „spavajući" mučenici.

Sveti Celestin I., papa (422.-432.) .On se borio protiv carigradskog partijarha Nestarija koji je učio kako su u Kristu ne samo dvije naravi nego i dvije osobe, što je osuđeno na saboru u Efezu 431. godine.

Blažena Antuza, djevica u Carigradu. Nju je car Konstantin Kopronim dao mučiti i prognati zato što je branila štovanje svetih slika. U progonstvu je i umrla.
Župni info kutak Sveci i blaženici Crkve u Hrvata
Korisni linkovi