Nalazite se u > Kalendar

29. rujna - Sveti Mihael, Gabrijel i Rafael, arkanđeli

29. rujna - Sveti Mihael, Gabrijel i Rafael, arkanđeli

U Svetom Pismu Staroga zavjeta i u novozavjetnoj Božjoj objavi razotkrivaju nam se brojne pojedinosti o povezanosti vidljivog svijeta s nevidljivim, poglavito o povezanosti ljudi s anđelima. U Svetom pismu na osobit je način istaknuta i opisana uloga svetog Mihaela, svetog Gabrijela i svetog Rafaela. Sveti Mihael je opisan kao Božji borac i predvodnik Božjeg naroda u borbi protiv đavla. Sveti Gabrijel je bio poslan od Boga neka navijesti Zahariji rođenje Ivanovo i Blaženoj Djevici Mariji rođenje Kristovo. Sveti Rafael je pratio na putu mladog Tobiju i dao mu lijek za staroga oca. Radi toga kršćani ga štuju kao zaštitnika putnika i bolesnika.

Današnji se blagdan počeo svetkovati na spomen posvećenja crkve svetoga Mihaela na Salarijskoj cesti blizu Rima, tijekom potifikata pape Bonifaeija I. (418.-422.).

Naša povezanost sa svetim anđelima dolazi do izražaja posebno kad u bogoslužju iskazujemo čast Bogu koga časte anđeli, posebno kad pjevamo anđeoski hvalospjev „Slava Bogu na visini" i „Svet, svet, svet". Slu­šanje, promatranje i razumijevanje Božje objave otkriva nam otajstvo života nebeskih građana. Postajemo dionici ispunjenja Kristova obećanja: „Gledat ćete nebo otvoreno i anđele Božje gdje uzlaze i silaze nad Sina čovječjega".

Prvi učitelji kršćanstva monasi benediktinci učili su narod neka ovako zazivaju svetog Mihaela, svetog Gabrijela i svetog Rafaela:

„Anđele mira, Mihaele, siđi

s visokoga neba na zemne nam pute,

Očuvaj mir nam, otpremaj u pako

Ratove ljute.

Anđele jaki, Gabriele, tjeraj

Zlotvora starog, što oko nas gmiže,

Pohađaj svijetom hramove, što Krist ih

Pobjednik diže.

Anđele zdravlja, Rafaele, s neba

Lijekove noseć u pomoć nam hodi,

Ozdravljaj bolne, mučne poslove nam

K svrsi pivodi."

Ime svetog Mihaela znači: "Tko je kao Bog?". Arkanđeo Mihael se u Svetom Pismu spominje pet puta, najviše u Knjizi proroka Daniela. Posebno je značajan tekst u Knjizi Otkrivenja (Otk 12,7-9). „I nasta rat na nebu: Mihael i njegovi anđeli zarate se sa Zmajem. Zmaj uđe u rat i anđeli njegovi, ali ne nadvlada. I ne bijaše im više mjesta na nebu. Zbačen je Zmaj veliki, Stara zmija - imenom Đavao, Sotona, zavodnik svega svijeta. Bačen je na zemlju, a s njime su bačeni i anđeli njegovi."

Liturgija ističe trostruku djelatnost arkanđela Mihaela: on je borac, molitelj i pratitelj.

Gabriel znači: "Bog je jak", i on se spominje u Svetom Pismu, u Knjizi proroka Daniela (usp. 8,16-26). „Začuh glas čovječji gdje viče preko Ulaja: Gabriele, objasni mu to viđenje! On pođe onamo gdje stajah i kad mi se približi, strah me obuze i padoh na lice. On mi reče: Sine čovječji, razumij: jer ovo je viđenje za vrijeme posljednje. On još govoraše, a ja se onesvijestih, padoh na zemlju. On me dotače i uspravi na mom mjestu. I reče: Evo, kazat ću ti što će doći na kraju gnjeva, najavljeni svršetak. Ovan što si ga vidio – njegova dva roga – to su kraljevi Medije i Perzije. Rutavi jarac jest kralj Grčke; veliki rog među njegovim očima jest prvi kralj; slomljeni rog i četiri roga što izbiše na njegovu mjestu, to su četiri kraljevstva što će izići iz njegova naroda, ali neće imati njegovu moć. I potkraj njihova kraljevanja, kad bezakonici navrše mjeru, ustat će kralj, drzak i lukav. Njegova će moć porasti, ali ne svojom snagom; nesmiljeno će pustošiti, uspijevat će u svojim pothvatima, zatirat’ junake i narod Svetaca. Zbog njegove lukavosti prijevara će uspijevati u njegovoj ruci. On će se uznijeti u svome srcu, iz čista mira upropastit će mnoge. Suprotstavit će se Knezu nad knezovima, ali će – ne rukom - biti skršen. Viđenje o večerima i jutrima o kojem je bilo govora istinito je; no ti ga zapečati, jer je za daleke dane."

Posebno je značajna njegova uloga: naviješta utjelovljenje Sina Božjega (Lk 1,26-38). „U šestome mjesecu posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom! Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. Nato će Marija anđelu: Kako će to biti kad ja muža ne poznajem? Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće! Nato Marija reče: Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi! I anđeo otiđe od nje.

Papa Pio XII. proglasio ga je zaštitnikom telekomunikacija: telegrafa, telefona, radija i televizije.

Rafael znači: "Bog iscjeljuje, liječi", a najviše je prisutan u Knjizi o Tobiji. Liječi Tobiju i Saru. Zaštitnik je putnika. (Tob 12, 12-15) „I kad ste molili ti i tvoja snaha Sara, ja sam nosio vaše molitve Svetome; kad si ti pokapao mrtve, i ja sam bio uza te; kad se nisi skanjivao da ustaneš i prekineš svoj ručak da bi pokopao onog mrtvaca, nije mi bilo skriveno da vršiš dobro djelo; i bio sam s tobom. Sada, Bog me poslao da izliječim tebe i tvoju snahu Saru. 15Ja sam Rafael, jedan od sedmorice svetih anđela koji na nebesima donose molitve svetih i stupaju pred Slavom Svetoga!" Crkva slavi zajedničkim blagdanom ova tri arkanđela, poslanika Božja.

Sveti Fraterno, biskup i mučenik u Auxerre-u.

Sveti Eutihije, Plaut i Herakleja, mučenici u Traciji.

Sveti Dada, rođak kralja Sapora, Kasdoa, njegova žana, i Gabdela, nji­hov sin, mučenici u Perziji.

Sveta Ripsima i njezine kolegice, djevice i mučenice u Armeniji za kralja Tiridata.

Sveta Gudelija, mučenica u Perziji za vrijeme progonstva kralja Sapora.

Sveti Kvirijak, pustinjak u Palestini, umro 556. godine.

Sveti Grimoald, prezbiter kod Akvina.

Sveti Alarik, benediktinac u Einsiedeln-u (Švicarska) i pustinjak na otoku Ufnau, umro 973. godine.
29. rujna - Sveti Mihael, Gabrijel i Rafael, arkanđeli
29. rujna - Sveti Mihael, Gabrijel i Rafael, arkanđeli
29. rujna - Sveti Mihael, Gabrijel i Rafael, arkanđeli
29. rujna - Sveti Mihael, Gabrijel i Rafael, arkanđeli
29. rujna - Sveti Mihael, Gabrijel i Rafael, arkanđeli
29. rujna - Sveti Mihael, Gabrijel i Rafael, arkanđeli
29. rujna - Sveti Mihael, Gabrijel i Rafael, arkanđeli
29. rujna - Sveti Mihael, Gabrijel i Rafael, arkanđeli
29. rujna - Sveti Mihael, Gabrijel i Rafael, arkanđeli
29. rujna - Sveti Mihael, Gabrijel i Rafael, arkanđeli
29. rujna - Sveti Mihael, Gabrijel i Rafael, arkanđeli
29. rujna - Sveti Mihael, Gabrijel i Rafael, arkanđeli
29. rujna - Sveti Mihael, Gabrijel i Rafael, arkanđeli
29. rujna - Sveti Mihael, Gabrijel i Rafael, arkanđeli
29. rujna - Sveti Mihael, Gabrijel i Rafael, arkanđeli
29. rujna - Sveti Mihael, Gabrijel i Rafael, arkanđeli
29. rujna - Sveti Mihael, Gabrijel i Rafael, arkanđeli
29. rujna - Sveti Mihael, Gabrijel i Rafael, arkanđeli
29. rujna - Sveti Mihael, Gabrijel i Rafael, arkanđeli
29. rujna - Sveti Mihael, Gabrijel i Rafael, arkanđeli
29. rujna - Sveti Mihael, Gabrijel i Rafael, arkanđeli
29. rujna - Sveti Mihael, Gabrijel i Rafael, arkanđeli
29. rujna - Sveti Mihael, Gabrijel i Rafael, arkanđeli
Župni nfo kutak Sveci i blaženici Crkve u Hrvata
Korisni linkovi