Nalazite se u > Kalendar

2. prosinca - Sveta Bibijana, mučenica

2. prosinca - Sveta Bibijana, mučenica

Sveta Bibijana Vivijana, mučenica. Njezino štovanje  zasvjedočeno je u Rimu u vrijeme pape Simplicija (468.-483.), koji joj je posvetio u čast posebnu baziliku. Opis  mučeništva potječe iz VII, st. i pun je legenda.  Prema tom opisu, Bibijana je živjela u vrijeme cara Julijana Apostate. Roditelji su joj i sestra pretrpjeli mučeništvo. Kad se nije htjela odreći kršćanstva, i sama je bila privezana uz stup i izmrcvarena, nakon čega je izdahnula. Tijelo joj je bačeno psima. Ostatke je tijela sakupila neka pobožna žena. Na mjestu na kom je   poko­pana sagrađena je kasnije bazilika.

Sveti Euzebije, Marcel, Hipolit, Maksim, Adrija, Paulina, Neon, Marija, Martana i Aurelija, rimski mučenici Od  prošloga stoljeća nazivaju se i »grčkim mučenicima«. Prema dvama natpisima, Marija i Neon su bili brat i sestra. Svoje su imanje razdje-lili siromasima i  podnijeli  mučeništvo.  Hipolit, Adrija i žena mu Paulina došli su iz Grčke u Rim, prigrlili  kršćanstvo i  također bili mučeni. Sve je ostalo što njima priča opis mučeništva legendarno,   a  isto su tako legendarna i imena ostalih mučenkia.

Sveti Sever, Sekur, Januarije i Viktorin, afrički mučenici. Ne može   se sa sigurnošću odrediti vrijeme ni mjesto njihova mučeništva. Neki martirologiji umjesto imena Sever navode ime Ver za prvog mučenika.

Sveti Kromacije, biskup, priznavalac i crkveni pisac. Jedan je od uglednijih ljudi Akvilejske crkve u IV. i V. st. Prijeteljevao je sa sv. Jeronimom i s   Rufinom, a cijenili su ga i sv. Ambrozije i sv. Ivan Krizostom te papa Inocent I. i car Honorije s kojima se dopisivao.  Promicao je  napredak teološke znanosti i crkveni život. Umro je oko 407.-408. godine.

Sveti Lupus (Lupicinus - Vuk, Vučić), veronski biskup. Živio je na prelazu iz IV. u V. stoljeće.  Ime mu se u martirologiju spominje i 31. svibnja.

Sveti Nono, biskup Edese. Prema pobožnom romanu o životu sv. Pelagije, jeruzalemske pokornice, obratio je  i krstio  spomenutu sveticu,  koja je  otada živjela kao pokornica na Maslinskom brdu.

Sveti Silvan (Goran), troadski biskup. Živio je na prelazu iz IV. u V. stoljeće U popis ga je svetih unio Baronije u XVI. stoljeću

Sveti Evazije, biskup Brescie (v. sv. Evazije, 1. prosinca).
2. prosinca - Sveta Bibijana, mučenica
2. prosinca - Sveta Bibijana, mučenica
2. prosinca - Sveta Bibijana, mučenica
2. prosinca - Sveta Bibijana, mučenica
2. prosinca - Sveta Bibijana, mučenica
2. prosinca - Sveta Bibijana, mučenica
Župni nfo kutak Sveci i blaženici Crkve u Hrvata
Korisni linkovi