Nalazite se u > Kalendar

5. siječnja - Sveti Šimun Stilit, asket, pokornik (390-459)

5. siječnja - Sveti Šimun Stilit, asket, pokornik (390-459)

Sveti Šimun Stilit Stariji je rođen kao sin imućnog kršćanskog seljaka u Sisanu, malom mjestu u Klikiji, blizu današnje tursko-sirijske granice. Budući da je morao čuvati ono što su priskrbili njegovi roditelji, ostao je bez obrazovanja. Oko 403 postao je monah u samostanu Eusebona kod Telede. Provodio je strogi asketski život. Od tri uobičajena dana posta u tjednu, jeo je samo nedjeljom. Mjesecima se vezao užadi od palminog lišća nanoseći tjelu strašne rane. Tjednima je meditirao u tijesnoj rupi u zemlji ili u malom otvoru bunara. Godine 412. otišao je u Telneshin  (na nas Der Simhan, sjeverositočno od Antakye, jugoistočna Turska) gdje se više puta daoograditi zidom tijekom trajanja posta u korizmi, ne uzimajući nikakvu hranu. Oko 415. dao se prikovati na jednu stijenu. Budući da su ga smetali mnogi vjernici i radoznali posjetitelji koji su dotičući njegovu odjeću nadali ozdravljenju ili ispunjenje njihovih želja, oko 422 godine nastanio se u Kal at Seman, sjeverna Sirija, na dva metra visokom stupu čiju je visinu tijekom godina povećao na skoro 20 metara. Posljednjih trideset godina svoga života stajao je na stupu u nekoj vrsti propovjedaonice, i  posvetio se samo molitvi. U svom bi se boravištu zgurio samo par sati dok je spavao. Dva puta dnevno propovijedao je tisućama ljudi koji su mu dolazili. Srdačno je odgovarao na sva pitanja koja su mu postavljali. Sveti Šimun je davao savjete kako crkvenim tako i svjetovnim uglednicima. Godine 451. posjetio ga je bizantski car Marcijan (450-457) koji je po  želji pape Svetoga Lava I. sazvao koncil u Kalcedonu i zbog toga je tada tražio Šimunov savjet. Šimun je dobivao pisma iz cijelog kršćanskog svijeta i diktirao bez broja odgovora. Na sva važna vjerska i politička pitanja smjesta  je davao odgovore sa svog stupa. Još je za vrijeme  života štovan kao čudotvorac. Umro je 459. godine u Kal'' at Simanu, koji je kasnije postigao samostan Svetog Šimuna u sjevernoj Siriji. Sahranjen je u katedrali  Antiohiji na Orontesu (danas Antakya). Jedan dio njegovih kosti donesen je kasnije u Carigrad. Svečeve relikvije nalaze se u Firenci i Veneciji. Car Zenon (457-491) je u Kal'' at Simanu izgradio veliko svetište, samostan Svetog Šimuna čije ruševine i danas ostavljaju snažan dojam. Od stupa je ostalo samo podnožje. Stup je bio okružen osmorokutnim trgom koji su zatvarale četiri bazilike  s tri lađe. U Istočnoj Crkvi mu je spomendan 1. rujna.

Crkva se danas spominje sveca čiji se život čini nevjerojatnim, sv. Šimuna Stilit. Bio je monah, a veći dio vremena proživio je na jednom stupu. Tako je i dobio naziv Stilit jer stylos na grčkom jeziku znači stup. Rodio se oko 390. godine u tadašnjoj Ciliciji u gradu Sizanu, koji je danas u Turskoj i zove se Islahije. Kao vedar i bistar dječačić, vrlo živo je upamtio evanđeoske riječi o Blaženstvima koje je u jednoj propovijedi govorio neki svećenik. Roditelji koji su i sami bili vjernici nisu odbijali sinovljevu želju da pođe u samostan. Sv. Šimun je više od 10 godina proveo u strogom samostanu. Željan veće pokore i dublje samoće u kojoj bi mogao provoditi neprestanu molitvu, jedne se korizme povukao u gradić u blizini Antiohije i tamo proveo sve korizmene dane u potpunom postu – bez imalo hrane. Potom se nastanio u jednoj zidini i tu živio posve isposnički. Budući da se pronio glas o njegovoj svetosti i čudotvornosti, sa svih su strana ljudi hrlili k njemu.
5. siječnja - Sveti Šimun Stilit, asket, pokornik (390-459)
Župni nfo kutak Sveci i blaženici Crkve u Hrvata
Korisni linkovi