Nalazite se u > Liturgija dana
12. lipnja 2016. - 11. nedjelja kroz godinu - c -
12. lipnja 2016. - 11. nedjelja kroz godinu - c -
Isus ženu prima ljudskom i božanskom ljubavlju, razumije njezinu nevolju, uvažava raskajanu dušu, ne ispituje za razloge… Oslobađa je grešne prošlosti...
5. lipnja 2016. - 10. nedjelja kroz godinu - C -
5. lipnja 2016. - 10. nedjelja kroz godinu - C -
Kad je Isus oživio mrtvoga udovičina sina u Nainu, nije to učinio u prvom redu zato da iskaže dobročinstvo, već da objavi istinu vjere: za ljude posto...
29. svibnja 2016. - 9. nedjelja kroz godinu
29. svibnja 2016. - 9. nedjelja kroz godinu
Ima i danas onih koji misle kako nemaju jaku vjeru, nisu dostojni, pa se preporučuju drugima u molitve i uzdaju se kako će tako biti spašeni. Čini se ...
Svetkovina Presvetoga Tijela i Krvi Kristove - Tjelovo
Svetkovina Presvetoga Tijela i Krvi Kristove - Tjelovo
U Euharistiji Bog svoj božanski, nebeski život daruje ljudima u liku njihova kruha. Pričest uvjerava vjernika kako blaguje Božanski život, vječni živo...
24. svibnja 2018. - Svetkovina Marije Pomoćnice
24. svibnja 2018. - Svetkovina Marije Pomoćnice
Sveti Ivan Bosko vidio je u zazivu Pomoćnica kršćana divan sažetak otajstva Blažene Djevice na planu spasenja djelatnog u Crkvi, tako piše: "Iskustvo ...
22. svibnja 2016. - Svetkovina Presvetog Trojstva
22. svibnja 2016. - Svetkovina Presvetog Trojstva
Bog spašava one koji povjeruju u njegova Sina i dopuste da ih Duh Sveti vodi. Oni će na životnom putu prepoznati veličanstvena Božja djela. Nema ni tu...
15. svibnja 2016. - Nedjelja Duha Svetoga - Pedesetnica
15. svibnja 2016. - Nedjelja Duha Svetoga - Pedesetnica
Kršćani žive u znaku i snazi Duha Svetoga koji je ušao u dušu svakog pojedinog na krštenju i na dan osobne pedesetnice, primanja sakramenta krizme ili...
2. lipnja 2019. - 7. uskrsna nedjelja
2. lipnja 2019. - 7. uskrsna nedjelja
"Tko vidi mene vidi i Oca… Otac i ja jedno smo“. Gledajte naše zajedništvo vidjet ćete naše Božanstvo pa ćete lakše povjerovati. Takvom se ljubavlju i...
Uzašašće Gospodinovo - Spasovo
Uzašašće Gospodinovo - Spasovo
Uzašašće je svetkovina nade koja razvija vidike nad našim putovima i pokazuje uzvišeni, veličanstveni cilj na koji je stigao sam Isus. Sada znamo kome...
24. travnja 2016. - 5. uskrsna nedjelja
24. travnja 2016. - 5. uskrsna nedjelja
Ljudi ispravno ljube kad su duhovni, tek tada mogu ljubiti „svim srcem, svom dušom, svom snagom“. Naravno, takva se ljubav utjelovljuje, d...
Uskrs 2016.
Uskrs 2016.
Uskrsli poručuje svijetu: Bog je svoju moć očitovao u trenutku kad je sve ljudsko bilo bespomoćno. Božanskim je svjetlom posvijetlio noć kad je naša t...
3. vazmena nedjelja - 10. travnja 2016.
3. vazmena nedjelja - 10. travnja 2016.
Uskrsli je svojim učenicima darovao tri neizmjerna dobra: vjeru u život, nadu u sumnjama i oslobođenje od straha. Od toga se gradi smisao života koji ...
3. travnja 2016. - 2. Vezmena nedjelja - c - 2016.
3. travnja 2016. - 2. Vezmena nedjelja - c - 2016.
Uskrsli Isus živi novim načinom postojanja, nama teško shvatljivim, ali ipak stvarnim, dostupnim čak i našim osjetilima. To su vjeri potrebna iskustva...
3. travnja 2016. - Nedjelja Božanskog Milosrđa
3. travnja 2016. - Nedjelja Božanskog Milosrđa
Sveta Faustini Helena Kowalska, rođena je kraj Lodza, u Poljskoj, 25. kolovoza 1905. Umrla je u Krakowu, 5. listopada 1938. Bila je treće dijete u sir...
Uskrsni ponedjeljak - 2020.
Uskrsni ponedjeljak - 2020.
Isus je u liku slučajnog suputnika pratio tužni odlazak dvojice svojih učenika sve do Emausa. Slušao je njihove poteškoće, zanimao se za probleme, ras...
Veliki Petak - 10. travnja 2020.
Veliki Petak - 10. travnja 2020.
Isusova je muka dragocjeno mjesto Radosne vijesti, izvor nade svima koji umiru i pečat Božje ljubavi: „Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga Sina…...
24. ožujka 2016. - Veliki Četvrtak
24. ožujka 2016. - Veliki Četvrtak
Bog se svakodnevno daruje ljudima, jer s njima grešnima i smrtnima želi podijeliti Božanski život. Zahvalni za tu objavljenu istinu, kršćani ne prest...
20. ožujka 2016. - Nedjelja Muke Gospodinove
20. ožujka 2016. - Nedjelja Muke Gospodinove
Cvjetnica otvara vrata u Veliki tjedan, u more trpljenja koje je prošao Isus da bi ušao u svoju slavu. Dva su razloga za to: Prvi, Isusova muka i smrt...
14. nedjelja kroz godinu - A - 2014.
14. nedjelja kroz godinu - A - 2014.
Isusa je propovijedajući Radosnu vijest, Evanđelje doživio neuspjeh u gradovima Galileje. Unatoč brojnim čudesima koja je činio baš u Galileji. Isus n...
SVETI TOMA APOSTOL - 3. srpnja
SVETI TOMA APOSTOL - 3. srpnja
"Toma" u aramejskom jeziku znači blizanac. Zato ga Ivan evanđelist i naziva Tomom blizancem. On je u popisu dvanaestorice apostola kod Mateja na sedmo...
 Stranica  6 od 7
1 2 3 4 5 [6]  7
Župni info kutak Sveci i blaženici Crkve u Hrvata
Korisni linkovi