Nalazite se u > Liturgija dana

13. listopada 2019. - Zahvala Bogu za plodove zemlje

Gospodine, Bože svemogući, zahvaljujem Ti na divnom djelu stvaranja cijeloga svemira. Slavim Te, jer si po nebu rasuo predivne zvijezde i stvorio planete koje se kreću po Tvojoj odredbi. Kako je divno Tvoje djelo! Hvala Ti na Suncu i Mjesecu. Zahvaljujem Ti Gospodine za stvaranje Zemlje, koja je tako čudesna i divna sa svim svojim živim i neživim bićima. Hvala Ti na vodama, morima, kopnu i zraku; hvala Ti na svim životinjama i gmazovima na zemlji, pticama u zraku i ribama u vodi. Kako je veličanstvena tvoja mudrost po kojoj sve stoji u redu. Hvala Ti na svjetlu i tami, snazi i sili. Hvala Ti na različitim godišnjim dobima i klimatskim uvjetima. Gospodine, posebno Ti zahvaljujem što si čovjeka stvorio na svoju sliku i priliku, i postavio ga kao krunu svoga stvaranja.
13. listopada 2019. - Zahvala Bogu za plodove zemlje
13. listopada 2019. - Zahvala Bogu za plodove zemlje
13. listopada 2019. - Zahvala Bogu za plodove zemlje
13. listopada 2019. - Zahvala Bogu za plodove zemlje
13. listopada 2019. - Zahvala Bogu za plodove zemlje
13. listopada 2019. - Zahvala Bogu za plodove zemlje
13. listopada 2019. - Zahvala Bogu za plodove zemlje
13. listopada 2019. - Zahvala Bogu za plodove zemlje
13. listopada 2019. - Zahvala Bogu za plodove zemlje
13. listopada 2019. - Zahvala Bogu za plodove zemlje
13. listopada 2019. - Zahvala Bogu za plodove zemlje
13. listopada 2019. - Zahvala Bogu za plodove zemlje
13. listopada 2019. - Zahvala Bogu za plodove zemlje
13. listopada 2019. - Zahvala Bogu za plodove zemlje
13. listopada 2019. - Zahvala Bogu za plodove zemlje
13. listopada 2019. - Zahvala Bogu za plodove zemlje
13. listopada 2019. - Zahvala Bogu za plodove zemlje
13. listopada 2019. - Zahvala Bogu za plodove zemlje
Župni nfo kutak Sveci i blaženici Crkve u Hrvata
Korisni linkovi