Nalazite se u > Kalendar

17. travnja - Blaženi Baptista Spagnoli, svećenik karmelskog reda

17. travnja - Blaženi Baptista Spagnoli, svećenik karmelskog reda

Rođen je 17. travnja 1447. godine u gradu Montovi u Italiji. Stupio je u karmelski red vrlo mlad u Ferari, gdje je položio i redovničke zavjete. Bogoslovne je nauke završio 1464. godine na ču­venom sveučilištu u Bologni. U Redu je vršio različite službe, od priora i provincijala do vrhovnog poglavara Reda. Srcem i dušom posvetio se službi svoga Reda i Crkve. Sudjelovao je na Petom lateranskom saboru. Papa Inocent VIII., Julije II. i Leon X., često su se služili njegovim savjetima i uslu­gama.

Uza sve svoje odgovorne poslove i visoke službe, ostao je skroman i po­nizan. Živio je duboki nutarnji život, težio je za samoćom i živio u nepresta­noj prisutnosti Božjoj. Gajio je sinovsku pobožnost prema Majci Božjoj i svetom Josipu. Kao vrhovni poglavar svoga Reda obogaćivao je braću čestim i mud­rim spisima i tako duhovno izgrađivao povjereno mu stado.

Bio je i pjesnik i pisac svjetskoga glasa, poznat ne samo u Italiji nego i u drugim zemljama Europe. Njegove su knjige doživjele brojna izdanja. Poznate su njegove tri knjige o Majci Božjoj i dvanaest „O svetim danima".

Umro je 20. ožujka 1516. u rodnom gradu Mantovi. Njegovo štovanje odo­brio je papa Leon XIII. 17. prosinca 1885. godine.

Sveti Anicet, papa (155.-166.), mučenik u Rimu za progonstva Marka Aurelija Antonina.

Sveti Mapalik, Fortunat i Marcijan, mučenici u Africi za cara Decija.

Sveti Ilija, prezbiter, Pavao i Izidor, monasi, mučenici u Kordobi tijekom arapskog progonstva.

Sveti Petar, đakon, i Hermogen, mučenici u Antiohiji.

Sveti Patagat, biskup u Vieni.

Sveti Inocent, biskup u Tortoni.

Sveti Stjepan, opat i utemeljitelj cistercita, umro je u Cisterciju 1134 godine.

Sveti Robert, opat u samostanu „Chause-Dieu" u klermanskoj biskupiji, umro 1067. godine.

Sveti Rudolf iz Berna, đječak-mučenik. 1294. godine netko iz židovske općine uhvatio ga je, i kako bi se narugali Kristu, razapeše ga na križ na kojem je i umro.
17. travnja - Blaženi Baptista Spagnoli, svećenik karmelskog reda
17. travnja - Blaženi Baptista Spagnoli, svećenik karmelskog reda
17. travnja - Blaženi Baptista Spagnoli, svećenik karmelskog reda
Župni info kutak Sveci i blaženici Crkve u Hrvata
Korisni linkovi