Nalazite se u > Vijesti

22. studenoga 2017. - Proslava svete Cecilije

22. studenoga 2017. - Proslava svete Cecilije
Moj osamedesti rođendan
Posvećeno mojoj dečici!

 

Kako vidite do osamdesetoga leta sam arivala

do sad još donekle nomalna i zdrava.

Bez obzira na leta, ja se još ne mislim predat

i dokle god buden mogla i dalje ću se vpora

al moje rođendane slavit više neću

aš se neću imat ščin pofalit,

aš leta mesto nazad naprvo će hodit.

 

O sebe bilo ča napisat bilo bi smešno učinit,

oni ki me poznaju sami će prosudit.

I za nikakovi jubileji više neću pisat,

aš bin Van mogla samo dosadna postat.

Za svoju dušu kad i kad ča god ću i napisat

al to će va kućnen arhivu ustat.

 

Smisal moga života ko i dosad moja dečica će u

samo neka oni budu srićni

Va njihovoj srići i ja ću uživat.

Moje misli dalje samo svamin će bit,

i ko i dosad saku večer za sebe ću se molit.

 

I na kraju samo jedno ću vas zamolit

na dragoga Boga nemojte nikada pozabit.

Kad i kad bar na kratko va crkvicu se zaputite

i jedan očenaš za zdravlje zmolite!

 

Voli Vas Vaša i za vavek samo Vaša

mama i nona Jelka.

 

 

Rika, 11. listopada 2017.

22. studenoga 2017. - Proslava svete Cecilije
22. studenoga 2017. - Proslava svete Cecilije
22. studenoga 2017. - Proslava svete Cecilije
22. studenoga 2017. - Proslava svete Cecilije
22. studenoga 2017. - Proslava svete Cecilije
22. studenoga 2017. - Proslava svete Cecilije
22. studenoga 2017. - Proslava svete Cecilije
22. studenoga 2017. - Proslava svete Cecilije
22. studenoga 2017. - Proslava svete Cecilije
22. studenoga 2017. - Proslava svete Cecilije
22. studenoga 2017. - Proslava svete Cecilije
22. studenoga 2017. - Proslava svete Cecilije
22. studenoga 2017. - Proslava svete Cecilije
22. studenoga 2017. - Proslava svete Cecilije
22. studenoga 2017. - Proslava svete Cecilije
Župni info kutak Sveci i blaženici Crkve u Hrvata
Korisni linkovi